گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
مصطفی بنائی
مصطفی بنائی در تهران

کاردرمانی در منزل، هوم ویزیت

نمایش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد در تهران

نارمک، خیابان دکتر مدنی، میلاد موسوی نسب

نمایش
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک تهران
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی) در تهران

ارائه خدمات جامع کاردرمانی با تعرفه دولتی شامل کاردرمانی جسمی و روانی (ذهنی) کودکان و بزرگ

نمایش
فیزیوتراپی باران
درمان‌گاه تهران پاک (دکتر محمد دادگری)
دکتر محمد صادق فاضلی
دکتر محمد حسن بمانیان - مطب تهران
دکتر عزیزاله یوسفی
درمان‌گاه آلرژی جهاد دانشگاهی تهران
شنوایی شناسی و وزوز گوش تهران
انجمن دیابت شرق تهران درمانگاه نوین سلامت
مرکز داخلی مسعود
دکتر فریبا کوهدانی
دکتر محمود اکبریان
دکتر امیرحسین امامی
دکتر امراله حسینی (مطب تهران)
دکتر ندا حاجیها
گفتاردرمانی الیاد
اعظم محمدی
اعظم محمدی در تهران

گفتاردرمانی آنلاین

نمایش
گفتاردرمانی سمیرا علی کرمی
گفتاردرمانی، کاردرمانی، روانشناسی صدیقه حسینی
رویا صالح
کمال بنی اسدی
کمال بنی اسدی در تهران

کاردرمانگر و ‌ارگوتراپیست

نمایش
دکتر مجید ایرانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی دکتر حسینی سیانکی (شعبه شرق)
کاردرمانی و گفتاردرمانی دکتر حسینی سیانکی (شعبه غرب)
شهین کیاسی
دکتر پروانه منصوری
دکتر طناز عاطف وحید
دکتر طناز عاطف وحید در تهران

دکترای روانشناسی بالینی

نمایش
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا در تهران

کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی کودک، بازی درمانی، آموزش پیش دبستانی

نمایش
معصومه نژدحمیدی
معصومه نژدحمیدی در تهران

گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل

نمایش
دکتر میلاد شامحمدی
شنوایی شناسی و سمعک قصر
گفتاردرمانی درسا ماپار
گفتاردرمانی درسا ماپار در تهران

گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل، هوم ویزیت

نمایش
فائزه فرزادی
فائزه فرزادی در تهران

گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره

نمایش
دکتر اکرم مهدی زاده شاهی
گفتاردرمانی، کاردرمانی و مشاوره مسیحا
گفتاردرمانی برنا
دکتر فاطمه راثی ارشادی
دکتر کمال هادی
گفتاردرمانی، رفتاردرمانی و مشاوره مهر ایرانیان
مرکز درمانی اردیبهشت
مرکز درمانی اردیبهشت در تهران

گفتاردرمانی، کاردرمانی، رفتاردرمانی، شنوایی شناسی

نمایش
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
دکتر الهه ثناگو
دکتر آزاده مهدیان