لیزر و زیبایی دکتر بهجو
 زیبایی نغمه دهقانیان
زیبایی بلفی
پوست و زیبایی رز صورتی
دکتر ندا حاجیها
دکتر سعید ظفرمند
دکتر حبیبه احمدی
دکتر پوران حاجیان
دکتر فاطمه راثی ارشادی
دکتر کمال هادی
دکتر آزاده مهدیان
دکتر الهه ثناگو
دکتر سهیلا داور
دکتر غزاله موسوی زاده
فرزانه چوبساز
دکتر نازنین صفائی
دکتر نازی معینی
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن زیبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن زیبا در تهران

مرکز تخصصی توانبخشی اختلالات ارتباطی رشدی و اکتسابی

نمایش
دکتر آزاده افضل زاده
دکتر شمیلا فرامرزی
دکتر ویدا یوسفیان
دکتر مژده نامداری
دکتر آزاده رضایی
دکتر نسیم سرمست
دکتر پرند حاصل
دکتر دکتر نگین حدادی
دکتر متین زاکرین
دکتر مریم طباطبایی یزدی
فاطمه فتحعلی خانی
دکتر حامد بلیغ
دکتر فرزانه نوری خواجوی
دکتر مرضیه هاشم پور
دکتر محمدرضا اکبری
دکتر حمیدرضا شفیعی
مهشید هوسمی رودسری
دکتر زهرا اثنی عشری
دکتر ابوالفضل رحیمی
دکتر الهام امیراذر
دکتر طاهره رحمانی
دکتر حسین بخشی
دکتر طاهره طلاکوب
دکتر محمد مهدی عبدالحمید
دکتر کامبیز ایزدپناه
دکتر محمد شیزرپور
دکتر فائزه احمدی
دکتر محمد شهسواری
دکتر صمد رضایی خیابانلو
دکتر مهشید رفتاری
دکتر شاهین کریمیان
دکتر ماندانا مصطفایی