شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودکان، شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: غربالگری شنوایی نوزادان، شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی با سمعک، شنوایی سنجی، تست ASSR
تهران، خیابان دماوند
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger