شهرام شفیعی
شهرام شفیعی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: آفازی ( زبان پریشی )، اختلال بلع، کاردرمانی ذهنی توسط متخصص مربوطه، لکنت زبان با جدیدترین برنامه های درمانی (لیدکامب - کمپرداون - FRP و ... )، اختلال یادگیری، اختلال سکته مغزی و فلج مغزی، کم شنوایی، اختلال در تلفظ صداهای گفتاری، تاخیر گفتار، اختلال تولید و واج شناسی، اختلال صوت و تشدید براساس درمان دست ورزی حنجره، اختلال حرکتی گفتار ( براساس PNF )، کاردرمانی کودکان دارای اتیسم با روش حسی حرکتی، اختلالات طیف اوتیسم ( درمان براساس روش PECS و سانرایز )، تصویر برداری از حنجره(استروبوسکوپی)
شیراز، قصردشت
شهرام شفیعی ( قصرالدشت )
شهرام شفیعی ( قصرالدشت )
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلال تولید و واج شناسی، کاردرمانی ذهنی توسط متخصص مربوطه، کم شنوایی، کاردرمانی کودکان دارای اتیسم با روش حسی حرکتی، تاخیر گفتار، تصویر برداری از حنجره(استروبوسکوپی)، اختلال صوت و تشدید براساس درمان دست ورزی حنجره، آفازی ( زبان پریشی )، اختلال در تلفظ صداهای گفتاری، اختلال یادگیری، اختلال سکته مغزی و فلج مغزی، اختلال حرکتی گفتار ( براساس PNF )، لکنت زبان با جدیدترین برنامه های درمانی (لیدکامب - کمپرداون - FRP و ... )، اختلال بلع، اختلالات طیف اوتیسم ( درمان براساس روش PECS و سانرایز )
شیراز، قصردشت
شهرام شفیعی ( ستارخان )
شهرام شفیعی ( ستارخان )
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: آفازی ( زبان پریشی )، اختلال یادگیری، اختلال صوت و تشدید براساس درمان دست ورزی حنجره، تصویر برداری از حنجره(استروبوسکوپی)، اختلال سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات طیف اوتیسم ( درمان براساس روش PECS و سانرایز )، کم شنوایی، اختلال حرکتی گفتار ( براساس PNF )، کاردرمانی کودکان دارای اتیسم با روش حسی حرکتی، اختلال در تلفظ صداهای گفتاری، اختلال تولید و واج شناسی، لکنت زبان با جدیدترین برنامه های درمانی (لیدکامب - کمپرداون - FRP و ... )، کاردرمانی ذهنی توسط متخصص مربوطه، تاخیر گفتار، اختلال بلع
شیراز، قصردشت
شهرام شفیعی ( مطهری )
شهرام شفیعی ( مطهری )
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلال تولید و واج شناسی، اختلال یادگیری، اختلال سکته مغزی و فلج مغزی، اختلال در تلفظ صداهای گفتاری، اختلال حرکتی گفتار ( براساس PNF )، لکنت زبان با جدیدترین برنامه های درمانی (لیدکامب - کمپرداون - FRP و ... )، کاردرمانی ذهنی توسط متخصص مربوطه، آفازی ( زبان پریشی )، اختلال بلع، کاردرمانی کودکان دارای اتیسم با روش حسی حرکتی، اختلال صوت و تشدید براساس درمان دست ورزی حنجره، اختلالات طیف اوتیسم ( درمان براساس روش PECS و سانرایز )، تصویر برداری از حنجره(استروبوسکوپی)، کم شنوایی، تاخیر گفتار
شیراز، قصردشت
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: تکنیکهای حافظه و توجه، ناخن جویدن، اختلالات گفتار و زبان، اختلال تشدید و صدای تو دماغی، اختلالات خواب، اتیسم، اختلال یادگیری و آموزشی، بهداشت صوت و آوا سازی، لکنت، شب ادراری، بیش فعالی، اختلالات تولید و تلفظ
اصفهان، میدان آزادی
دکتر آرش یزدان شناس
دکتر آرش یزدان شناس
تکمیل گرایش: آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، کارگذاری استنت بالن در شیراز؛ زیرگرایش: قلب و عروق
زمینه‌های کاری: آنژیوپلاستی، آنژیوگرافی، والووپلاستی، کارگذاری استنت
شیراز، خیابان زند
کاردرمانی و گفتاردرمانی سپیده
کاردرمانی و گفتاردرمانی سپیده
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، ضایعات دست)، مداخلات زودهنگام در نوزادان نارس و اختلالات رشدی و تکاملی، بازی درمانی انفرادی و گروهی، ارزیابی و درمان اختلالات حرکتی و ذهنی و گفتاری کودکان و بزرگسالان، کمردرد، درمان اختلالات ذهنی و شناختی کودکان و بزرگسالان (اتیسم، درمان اختلالات ارتوپدیک و نورولوژیک(سکته مغزی، بیش فعالی، انجام ماساژهای تخصصی، توانبخشی بعد از عمل جراحی، زانو درد، پارکینسون، اختلالات یادگیری )، شکستگی ها
شیراز، بلوار سرداران شهید
کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار زندگی
کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار زندگی
زمینه‌های کاری: تاخیر رشد حرکتی، ضایعه نخاعی و ....)، اختلال یاگیری، اسکیزوفرنی و ...)، تلالات بلع، مشکلات رفتاری، کم شنوایی، بیماران ارتوپدیک، بیماری های متابولیک و ...)، مشکلات تولید گفتار، کودکان با مشکلات ذهنی (بیش فعالی، درمان لکنت، توانبخشی و یا کاردرمانی و گفتاردرمانی کودکان با انواع مشکلات جسمی(فلج مغزی، اتیسم و ... )، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اضطراب، اختلالات روانشناختی(افسردگی، آفازی، اختلالات صوت، بیماری های نورولوژیک(سکته مغزی
شیراز، خیابان ملاصدرا
گفتاردرمانی و کاردرمانی آرامش
گفتاردرمانی و کاردرمانی آرامش
زمینه‌های کاری: اختلال در تولید و تلفظ صحیح حروف، پارکینسون، سکته ی مغزی، لکنت و ناروانی در گفتار، آسیب و شکستگی دست، بیش فعالی و اختلال در توجه و تمرکز، بیش فعالی، سندرم داون، سکته ی مغزی، ضعف ذهنی در سندرم داون، آسیب مخچه، تاخیرات رشدی و مشکلات شناختی، اختلال در یادگیری، اختلال در بلع، الگوهای حرکتی نادرست، ضعف عضلات دست و مشکل در حرکات ظریف دست، سوختگی، کاردرمانی ذهنی در اتیسم، تاخیر در رشد گفتار و زبان، آسیب های نخاعی، ام اس، گفتاردرمانی در اتیسم، کم شنوایی، فلج مغزی، کاردرمانی جسمی در تاخیرات حرکتی در کودکان، مشکلات حافظه، فلج مغزی، ضایعات تاندونی
شیراز، بلوار شهید رجایی
گفتاردرمانی و کاردرمانی شیراز
گفتاردرمانی و کاردرمانی شیراز
درمان اختلالات گفتار و زبان و کاردرمانی ذهنی و جسمی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلال در تلفظ صداهای گفتاری، آفازی ( زبان پریشی )، اختلالات طیف اوتیسم ( درمان براساس روش PECS و سانرایز )، اختلال حرکتی گفتار ( براساس PNF )، اختلال یادگیری، اختلال صوت و تشدید براساس درمان دست ورزی حنجره، اختلال بلع، اختلال تولید و واج شناسی، اختلال سکته مغزی و فلج مغزی، کاردرمانی ذهنی توسط متخصص مربوطه، تاخیر گفتار، کاردرمانی کودکان دارای اتیسم با روش حسی حرکتی، درمان لکنت زبان با جدیدترین برنامه های درمانی (لیدکامب - کمپرداون - FRP و ... )
شیراز، قصردشت
گفتاردرمانی و کاردرمانی سجاد پیشه ور
گفتاردرمانی و کاردرمانی سجاد پیشه ور
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات تولید گفتار، دیستروفی ها، توانبخشی اختلالات ذهنی کودکان، اختلالات یادگیری، اختلالات طیف اوتیسم و عقب ماندگی ذهنی واختلالات یادگیری، ارتوپدیک، فلج مغزی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، لباس فضایی، اسپایدرکیج، آفازی، توانبخشی آسیب های نورولوژیک، بیماری های عصبی عضلانی، نوروفیدبک، درمان لکنت، روماتولوژیک، شکاف کام و لب، بیوفیدبک، ضربه مغزی و شکستگی، ام اس، کم شنوایی، سکته مغزی، بیش فعالی، تاخیر حرکتی کودکان، اختلالات صوت، پارافین تراپی، بدشکلی های مفاصل و اندام ها، تحریک الکتریکی مغز
شیراز، میدان قصرالدشت(مترو)
کاردرمانی، گفتاردرمانی و نوروفیدبک فارس
کاردرمانی، گفتاردرمانی و نوروفیدبک فارس
زمینه‌های کاری: کودکان کم توان ذهنی، کاشت حلزون، اختلالات تنظیمی، سومصرف مواد، ***، سندرمهای ژنتیکی (سندرم داون و…)، اوتیسم، نوروفیدبک: مشکلات نقص توجه ADHD/ ADD، آسپرگر )، بی خوابی، گرفتگی صدا، اوتیسم، کم شنوایی، حرکات اصلاحی، عملکرد حداکثری، توانبخشی تخصصی دست، کم حسی، اختلالات رفتاری ( پرخاشگری، جراحت مغزی ناشی از تروما، اختلالات یادگیری و خواندن و نوشتن، اختلالات هدایتی (ضداجتماعی)، اختلالات اضطرابی، دندان قروچه، اختلالات توجه و تمرکز، آسیب مغزی، ***، اختلال بلع در نوزادان و بزرگسالان و آبریزش از دهان، سندروم داون، نشخوار فکری، اختلالات یادگیری ( خواندن، صدای زیر غیر طبیعی، اختلالات صوت، بیدارشدن های متوالی، توانبخشی اختلالات جسمانی ناشی از سکته مغزی، توانبخشی کودکان فلج مغزی و تاخیر حرکتی، افسردگی و تعدیل حالت رفتاری Depression/ Mood regulation، میگرن، سکته مغزی، خدمات کاردرمانی جسمی:، شب ادراری )، صرع، ریاضیات )، درد مزمن، حملات ترس، بیماریهای متابولیکی (pkuو …)، فلج مغزی، پای بیقرار، عدم کاربرد یکی از اعضای بدن و انکار عضو، اختلالات تلفظی گفتار، اختلالات دوقطبی، کودکان دیرآموز، بیماری های متابولیکی، اختلالات بیش فعالی و کنبود توجه ( ADHD )، مشکلات رفتاری، خشم، اختلال اضطرابی متعاقب حادثه PTSD، آپراکسی، بیش فعالی، ناهنجاریهای فکی -دندانی، سندروم های ژنتیکی، کاردرمانی ذهنی:، ضربه مغزی و MS، انزوا طلبی، دیکته، گفتاردرمانی: لکنت، رفتارهای مغایرتی Conduct disorder/ oppositional behavior، شکاف کام، تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختلالات یادگیری، پارکینسون و…)، سندروم تورت، بد عملکردی صدا، بیماریهای حسی عصبی ( ام اس، اختلالات حسی از قبیل بیش حسی، توانبخشی ضایعات ارتوپدی و نورولوژی، جویدن ناخن، کودکان با اختلالات نافذ رشد ( اوتیسم، اختلال وسواس فکری عملی
شیراز، 0
گفتاردرمانی و کاردرمانی قصرالدشت
گفتاردرمانی و کاردرمانی قصرالدشت
زمینه‌های کاری: آسیب های ارتوپدیک، اختلالات طیف اتیسم و عقب ماندگی ذهنی، بیوفیدبک، ضربه مغزی و شکستگی، آسیب های نورولوژیک، دیستروفی ها، درمان لکنت، بیماری های عصبی عضلانی، تاخیر گفتار، ام اس، تحریک الکتریکی مغز، توانبخشی اختلالات ذهنی کودکان، اختلالات صوت، نوروفیدبک، سکته مغزی، فلج مغزی، اختلالات بلع، بازی درمانی، آسیب های روماتولوژیک، اتاق تاریک، بدشکلی های مفاصل و اندام ها، تاخیر حرکتی کودکان، سکته مغزی
شیراز
بهاره راستی
بهاره راستی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: ...)، اختلالات نورولوژیک کودکان و بزرگسالان( فلج مغزی، ...)، اختلال یکپارچگی حسی، پارکینسون، اختلال در تمرکز و توجه، ام اس، بیماری های روماتیسمی، اختلالات ارتوپدیک( ضایعات تاندونی، سوختگی ها، سکته مغزی، اختلال یادگیری، اختلال ذهنی و شناختی کودکان(اتیسم، ...)
شیراز، -
دکتر مهرداد هنرور
دکتر مهرداد هنرور
متخصص: قلب و عروق؛ زیرگرایش: اینترنشنال کاردیولوژی
شیراز، خیابان زند
امین رضایی
امین رضایی
پزشکی فیزیکی، توانبخشی
زمینه‌های کاری: کارشناسی فیزیوتراپی
شیراز، میدان اطلسی
امین گرگین
امین گرگین
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: گروه درمانگری (:با نوجوانان با هدف پیشگیری از اعتیاد)، برگزارکننده کارگاه های مهارت ورزی (:برای مددجویان بهزیستی و خانه های محله در محله های آسیب پذیر)، درمان اعتیاد
شیراز، خیابان ملاصدرا
دکتر مریم زراعت کار
دکتر مریم زراعت کار
متخصص: دندانپزشکی اطفال، زیبایی، طراحی لبخند، عصب کشی، ترمیم، ایمپلنت
شیراز، خیابان قصردشت
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger