کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: نرم افزار تست CANTAB برای ارزیابی عملکردهای شناختی مختلف، بیوفیدبک عضلانی، مجهز به نرم افزار شناختی Captain'sLog، مجهز به اتاق حسی، نوروفیدبک
قم، خیابان کیوانفر
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger