گفتاردرمانی مریم یعقوبی
گفتاردرمانی مریم یعقوبی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، درمان لکنت، گفتاردرمانی، مشکلات تولید گفتار
تهران، پاسداران
فرانک نوبریان
فرانک نوبریان
ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: سندروم داون، اختلال یادگیری، کاردرمانی جسمی، بیش فعالی، اتیسم
تهران، ستارخان
فرانک نوبریان
فرانک نوبریان
ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: اتیسم، سندروم داون، کاردرمانی جسمی، بیش فعالی، اتاق تاریک
تهران، ستارخان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
زمینه‌های کاری: دیر صحبت کردن، شکاف کام و لب، بازی درمانی دیجیتالی، درمان پارکینسون، درمان مشکلات دست
تهران، شهرک شریعتی (خانی آباد نو)
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات ارتوپدی، توانبخشی شمس آباد، آموزش مفاهیم شناختی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی ذهنی، مشکلات تولید گفتار، توانبخشی شرق تهران، بیش فعالی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توجه، آموزش مفاهیم شناختی، اختلالات صوت، درمان لکنت، اتیسم
میدان ملت، شمس آباد
محسن گلریز
محسن گلریز
آسیب شناس گفتار و زبان کودکان طیف اتیسم
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، آمادگی برای آزمون سنجش مدرسه، مشکلات تلفظ
تهران، اشرفی اصفهانی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات متابولیکی، آفازی، موسیقی درمانی
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی شمیم فدک
گفتاردرمانی شمیم فدک
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کم شنوایی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری
تهران، تهرانسر غربی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، بیوفیدبک. نوروفیدبک، تست هوش، اختلال یادگیری، اختلالات یادگیری
تهران، شهرری
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: عکسبرداری حنجره، آندوسکوپی بلع، مشکلات حسی کودکان، درمان کیست صوتی، استروبوسکوپی حنجره
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، آندوسکوپی حنجره، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، درمان تخصصی تاخیر کلامی، آندوسکوپی بلع
تهران، سعادت آباد
توانبخشی و مشاوره افروز
توانبخشی و مشاوره افروز
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، آفازی، شکاف کام و لب، اختلالات بلع
تهران، نازی آباد
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، کاردرمانی ذهنی، اختلالات صوت، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، بازی درمانی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات رفتاری، گفتاردرمانی، بازی درمانی، اختلالات یادگیری، کاردرمانی ذهنی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات بلع، اتیسم، آفازی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، شکاف کام و لب، اختلالات بلع، درمان لکنت
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، کاردرمانی جسمی، بیش فعالی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، شکاف کام و لب
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات رفتاری، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، درمان لکنت، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، بازی درمانی، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان
تهران، یافت آباد
فاطمه اکبری
فاطمه اکبری
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تهران، دوراهی قپان
رویا شفیعی
رویا شفیعی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اتیسم، بیش فعالی، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز
تهران، خیابان دماوند
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، آفازی
تهران، انتهای بلوار کشاورز
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: تمرکز، نقص توجه و بیش فعالی، بیش فعالی، توجه، گفتاردرمانی رسالت
مجیدیه، شمس آباد
گفتاردرمانی واژه
گفتاردرمانی واژه
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، درمان لکنت، اختلالات یادگیری
تهران، صادقیه
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی، درمان لکنت، کاردرمانی جسمی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی
تهران، خیابان دکترقریب
سحر حریری
سحر حریری
ویزیت در منزل، ویزیت در کلینیک
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت، اختلالات بلع
تهران، میدان تجریش
گفتاردرمانی نوین توان
گفتاردرمانی نوین توان
کلینیک تخصصی گفتاردرمانی برای کودکان طیف اتیسم
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، آمادگی برای آزمون سنجش مدرسه، مشکلات تولید گفتار، کلاس گروهی گفتاردرمانی برای کودکان طیف اتیسم، درمان لکنت
تهران، اشرفی اصفهانی
سمانه سازگارنژاد
سمانه سازگارنژاد
گفتاردرمانگر
زمینه‌های کاری: تاخیر در گفتار و زبان، اختلالات گفتار زبان و ارتباط در طیف اتیسم، اختلالات یادگیری و اختلالات زودهنگام از بدو تولد، اختلالات ناشی از آسیب های مغزی مانند سکته مغزی و ضربه های مغزی و تومور ، نقص و لکنت بزرگسالان
تهران، قیطریه
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کم توان ذهنی، اختلالات تلفظی گفتار، تاخیر گفتار و زبان، ناروانی گفتار، اختلالات تولید گفتار
تهران، بزرگراه رسالت
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تشخیص کم شنوایی و میزان آن، اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، تجویز سمعک
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اتیسم، درمان لکنت، اختلالات ارتوپدیک، سکته مغزی
تهران، رودهن
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: اولین کلینیک کاردرمانی در تهران، کاردرمانی جسمی، اسپلینت، کاردرمانی کودکان منطقه ۳ تهران، تعادل
تهران، -
گفتاردرمانی تهران
گفتاردرمانی تهران
زمینه‌های کاری: روانشناسی کودک و نوجوان، اختلالات یادگیری، بازی درمانی، آفازی، کاردرمانی ذهنی
تهران، -
اعظم محمدی
اعظم محمدی
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اتیسم، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تولید گفتار
تهران، همه مناطق
گفتاردرمانی الیاد
گفتاردرمانی الیاد
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی
تهران، جنت آباد مرکزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اتیسم، اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات توجه و تمرکز
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
زمینه‌های کاری: کاردرمانی حسی حرکتی، بیش فعالی، کم شنوایی، کاردرمانی ذهنی، مشکلات تولید گفتار
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
زمینه‌های کاری: تاخیر حرکتی، شکاف کام و لب، درمان اختلالات اسکلتی عضلانی، اختلالات صوت، اختلالات بلع
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی جنت آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی جنت آباد
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کم شنوایی، اختلالات یادگیری، رفتاردرمانی
تهران
آرزو محمدپور
آرزو محمدپور
پاتولوژیست گفتار و زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، درمان لکنت، اختلالات بلع
تهران
معصومه نژدحمیدی
معصومه نژدحمیدی
گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، بیش فعالی، گفتاردرمانی شهرری، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری
تهران، شهرری
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی کودک، بازی درمانی، آموزش پیش دبستانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، اختلالات صوت، کاردرمانی، شکاف کام و لب
تهران، سعادت‌آباد
مریم صبور
مریم صبور
گفتاردرمانی در منزل، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، آفازی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری
تهران، همه مناطق
دکتر الهام قنبری
دکتر الهام قنبری
متخصص: مدیریت درد، استرس رویان)
زمینه‌های کاری: درمان وسواس، درمان افسردگى، تشخیص و درمان بیش فعالی، درمان استرس، درمان اضطراب
تهران، مرزداران
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (توحید)
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (توحید)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، مشکلات تولید گفتار
تهران، انتهای بلوار کشاورز
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (انقلاب)
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (انقلاب)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، اتیسم، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تهران، انتهای بلوار کشاورز
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان آفرین
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان آفرین
زمینه‌های کاری: هیدروسفالی، اوتیسم، هیپوتونی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکز، ارزیابی و درمان تاخیر گفتار و زبان
تهران، خیابان پیروزی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger