دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، سفید کردن واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، هاشمیه 18
حمیده صباغ
حمیده صباغ
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، کنترل بارداری، آی یو دی، مشاوره تغذیه قبل و بعد از بارداری، زایمان طبیعی(خصوصی)، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان رسالت
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، IVF، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد
مشهد، احمدآباد
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، هیپنوتیزم، ماما همراه زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، مشاوره قبل از ازدواج، ماساژ مادران باردار، مراقبت های دوران یائسگی، تعیین جنسیت، گذاشتن و برداشتن آی یو دی، زایمان بدون درد، مشاوره قبل بارداری و زایمان و ناباروری، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های زنان مامایی، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان واژینیسموس، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، توس 3
دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ زیرگرایش: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، تزریق چربی به واژن، لیزر درمانی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، هیسترکتومی، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، کلپوسکوپی، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن، درمان خشکی واژن
مشهد، احمدآباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، هیستروسکوپی، IVF، عمل جراحی زنان، لاپراسکوپی
مشهد، احمد آباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، متخصص زنان و زایمان، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، لابیاپلاستی، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی
مشهد، ابن سینا 10
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، متخصص زنان و زایمان، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، نخریسی
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، سی متری طلاب
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، متخصص زنان و زایمان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، زایمان سزارین
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، متخصص زنان و زایمان، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن
مشهد، سناباد
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن، هیسترکتومی، تزریق چربی به واژن، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، متخصص زنان و زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: IVF، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، IUI، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، سفید کردن واژن، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، زایمان بدون درد، زایمان سزارین
مشهد، قاسم آباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، پرستار 1
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لاپراسکوپی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، کولپوسکوپی، زایمان سزارین، سرطان های زنان، هیسترکتومی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار توس
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، سرطان های زنان، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، تزریق چربی به واژن
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، چهارراه برق
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، زایمان سزارین، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی
مشهد، احمد آباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان دکترا
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی
مشهد، بلوار سجاد
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان سرخس
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، جراحی زیبایی زنان، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان شهید چمران
ماما مشهد
ماما مشهد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت نوزاد و شیردهی، تخصص مامایی، عفونتهای زنان، مشاوره قبل بارداری مشاوره قبل ازدواج، درمان مشکلات زنان با طب سنتی و نوین، درمان مشکلات یائسگی، ویزیت آنلاین، مشاوره تنظیم خانواده، انجام زایمان طبیعی، پاپ اسمیر، کنترل بارداری، درمان مشکلات زنان و نوزادان با طب سنتی و نوین، تعیین جنسیت، مراقبت دوران بلوغ، گواهی سلامت هایمن، مامای همراه، درمان خشکی واژن، ویزیت در منزل، گذاشتن و برداشتن آی یو دی
مشهد، -
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان
مشهد، -
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار امامت
فروغ برهانی
فروغ برهانی
کارشناس مامایی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، انجام هیپنوتیزم برای زایمان بدون درد، آموزش یوگا در بارداری جهت تسهیل زایمان طبیعی و کاهش مشکلات دوران بارداری، مشاوره و بهداشت بلوغ، کنترل ماهیانه بارداری، مشاوره و راهنمایی بهداشت شیردهی، آموزش و غربالگری دوره ای معاینات سرطان های زنان، آموز معاینات دوره ای پستان، مشاوره تغذیه و کنترل وزن در دوران بارداری و بعد از زایمان با رژیم و هیپنوتیزم و ورزش، آزمایش پاپ اسمیر، بهداشت ازدواج و تنظیم خانواده، مشاوره و آموزش و درمان مشکلات جنسی، درمان افتادگی های رحم و مثانه با ورزش، درمان واژینیت ها با داروهای مجاز، یوگا بعد از زایمان برای تسریع در برگشت بدن مادر به شرایط قبل از بارداری، یوگا برای کمک به باروری، کنترل بیماری های مقاربتی، آموزش روش های پیشگیری، آموزش مراقبت های دوران نوزادی تا کودکان زیر شش سال
مشهد، بلوار فردوسی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger