دکتر زهرا زارعیان
دکتر زهرا زارعیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: نازایی و IVF
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تعیین جنسیت با آی یو آی، کلیه عمل های زنان، اهدای تخمک، پساری، سرکلاژ، اهدای جنین، هیستروسکوپی، پی آر پی تخمدانها، لاپاراسکوپی، آی وی اف، تعیین جنسیت با ای وی اف، رحم جایگزین، پی آر پی رحم، امبریو ریداکشن
تهران، شهرک غرب
دکتر لیلا ظهیر میردامادی
دکتر لیلا ظهیر میردامادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت‌های دوران بارداری، لاپاروسکوپی، لیزر تراپی، پلاسما تراپی، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، مراقبت‌های دوران یائسگی، درمان بی اختیاری ادرار، درمان آندومتریوز، هیستروسکوپی، لابیاپلاستی، جراحی‌های زیبایی زنان، درمان میوم
تهران، شیخ بهایی شمالی
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( شیخ بهایی )
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( شیخ بهایی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: درمان میوم، درمان بی اختیاری ادرار، درمان آندومتریوز، لابیاپلاستی، مراقبت‌های دوران بارداری، مراقبت‌های دوران یائسگی، جراحی‌های زیبایی زنان، لیزر تراپی، پلاسما تراپی، زایمان سزارین، لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی، زایمان طبیعی، هیسترکتومی
تهران، شیخ بهایی شمالی
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( ونک )
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( ونک )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، هیستروسکوپی، درمان بی اختیاری ادرار، لاپاروسکوپی، درمان میوم، زایمان سزارین، مراقبت‌های دوران بارداری، درمان آندومتریوز، لیزر تراپی، پلاسما تراپی، جراحی‌های زیبایی زنان، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، مراقبت‌های دوران یائسگی
تهران، شیخ بهایی شمالی
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( سئول )
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( سئول )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: لاپاروسکوپی، پلاسما تراپی، مراقبت‌های دوران یائسگی، هیستروسکوپی، جراحی‌های زیبایی زنان، درمان آندومتریوز، زایمان سزارین، درمان میوم، مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، لیزر تراپی، هیسترکتومی، درمان بی اختیاری ادرار
تهران، شیخ بهایی شمالی
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( والفجر )
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( والفجر )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت‌های دوران یائسگی، مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان سزارین، پلاسما تراپی، درمان بی اختیاری ادرار، هیسترکتومی، هیستروسکوپی، جراحی‌های زیبایی زنان، لاپاروسکوپی، درمان میوم، درمان آندومتریوز، لیزر تراپی، لابیاپلاستی
تهران، شیخ بهایی شمالی
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( یوسف آباد )
دکتر لیلا ظهیر میردامادی ( یوسف آباد )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، پلاسما تراپی، هیسترکتومی، مراقبت‌های دوران یائسگی، مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان طبیعی، درمان میوم، جراحی‌های زیبایی زنان، لابیاپلاستی، درمان آندومتریوز، لاپاروسکوپی، لیزر تراپی، هیستروسکوپی، درمان بی اختیاری ادرار
تهران، شیخ بهایی شمالی
دکتر مریم قاسمی ( خیابان کارگر )
دکتر مریم قاسمی ( خیابان کارگر )
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاراسکوپی
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، جراحی رحم، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی، تعیین جنسیت، هودکتومی، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی
تهران، چهارراه لشگر
دکتر مریم قاسمی ( منیریه )
دکتر مریم قاسمی ( منیریه )
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاراسکوپی
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان، درمان نازایی، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم، جوانسازی واژن، درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت
تهران، چهارراه لشگر
کلینیک لنا
کلینیک لنا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: واژینوپلاستی، سفید کردن واژن، تزریق ژل به واژن، درمان افتادگی واژن با لیزر، تنگ کردن واژن، درمان بی اختیاری ادرار با لیزر مونالیزا تاچ، لابیاپلاستی، پرینورافی، لیزر مونالیزا تاچ، جوانسازی واژن، لیفت واژن
تهران، میدان صنعت
دکتر ویکتوریا شیخی ( شریعتی )
دکتر ویکتوریا شیخی ( شریعتی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن، جراحی رحم، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن
تهران، خیابان شریعتی
دکتر وجیهه دایى غفارى
دکتر وجیهه دایى غفارى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، زیبایى زنان با لیزر مونالیرزا، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان بى اختیارى ادرارى، سرطان های زنان، سفید کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن
تهران، خیابان شریعتى
دکتر بیتا زلالی
دکتر بیتا زلالی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: اندومتر، دی بی دی پلاسما در درمان عفونت های مقاوم به درمان واژن، درمان زگیل های پوستی با لیزرمونالیزا co2 فرکشنال، درمان خونریزی های غیرطبیعی رحم، دی بی دی پلاسما، درمان نازایی، مراقبت های دوران زایمان، ivf، PRP تخمدان، کرایو تراپی، سونوگرافی، تزریق سلول های بنیادی، لاپاراسکوپی، درمان و جراحی میوم های رحمی، مراقبت های دوران بارداری، معاینه پستان ها، غربالگری سرطان پستان، درمان افتادگی رحم، درمان قاعدگی نامنظم، سفید کردن واژن، هیستروسکوپی، درمان زگیل تناسلی با penپلاسما، iui، کولپوسکوپی، و ناحیه خارجی دستگاه تناسلی، تنگ کردن واژن، رفع ترک های پوستی با درمان ترکیبی کربوکسی تراپی ولیزر مونالیزا co2 فرکشنالو RF فرکشنال، لابیاپلاستی با لیزر و RF سربیکال، پی ار پی رحم، درمان واژینیسموس با بوتاکس، درمان و جراحی کیست های تخمدان با لاپاراسکوپ، تعیین جنسیت، درمان زخم های مزمن و تشخیص ضایعات مزمن و پیش سرطانی دهانه رحم، تست پاپ اسمیر، تزریق چربی و ژل به واژن
تهران، سعادت آباد
دکتر طاهره رحمانی
دکتر طاهره رحمانی
متخصص: جراح زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: انجام جراحی های سرپایی و بخیه، درمان اختلالات قاعدگی، انجام کولپوسکپی جهت تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم، لیفتینگ واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان و برداشتن زگیل تناسلی با DBD PLASMA، کورتاژ تشخیصی(پایپل)سرپایی و بدون نیاز به بستری و بیهوشی، خدمات درمانی و جراحی، میومکتومی، جراحی افتادگی رحم و مثانه(APR)، گرفتن نوار قلب جنین(NST)، خدمات زیبایی، سفید کردن واژن همراه با دستگاه کربوکسی و پینگ در 6 جلسه، لابیاپلاستی با دستگاه RF بدون درد، درمان افتادگی و جایگذاری پساری، غربالگری سرطان دهانه رحم با تعیین عامل خطر، درمان اسکار ناشی از سزارین و یا هر عمل دیگر با استفاده از دستگاه کربوکسی، مشاوره پیش از بارداری و آزمایش های غربالگری های لازم، انواع روش های پیشگیری و کنترل بارداری، درمان مشکلات ادراری زنان، خدمات مشاوره قبل و بعد از ازدواج، پاپ اسمیر و HPV تایپینگ با متد جدید، درمان بیماری های جنسی(STD)، انجام کلیه جراحی های درمانی زنان، مراقبت های بارداری، جایگذاری iud، درمان عفونت های واژینال و محل عمل با دستگاه DBD PLASMA، استفاده از دستگاه کربوکسی در ناحیه ژنیتالیا، جراحی زیبایی زنان، انجام زایمان طبیعی بدون درد و سزارین، هیسترکتومی
تهران، فلکه دوم صادقیه
دکتر پریماه کلینی
دکتر پریماه کلینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، کیست تخمدان و میوم، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، حاملگی پر خطر، سفید کردن واژن، جوانسازی واژن، زایمان طبیعی، هیسترکتومی با روش باز و لاپاروسکوپی، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، اعمال جراحی زنان
تهران، خیابان ولیعصر
دکتر ویکتوریا شیخی ( قلهک )
دکتر ویکتوریا شیخی ( قلهک )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، هودکتومی، پرینورافی، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ویکتوریا شیخی ( دروس )
دکتر ویکتوریا شیخی ( دروس )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، پرینورافی، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر بنفشه محسنی رجایی
دکتر بنفشه محسنی رجایی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، لاپراسکوپی، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد شمالی )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد شمالی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، جراحی زیبایی زنان، زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، سفید کردن واژن، لاپراسکوپی
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد جنوبی )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد جنوبی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، سفید کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لاپراسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، سرطان های زنان، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( بلوار مخبری )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( بلوار مخبری )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، لاپراسکوپی، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( شاهین )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( شاهین )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سفید کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، لاپراسکوپی، عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( بلوار کبیری تامه )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( بلوار کبیری تامه )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، سفید کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، کولپوسکوپی، هیسترکتومی، لاپراسکوپی، تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین، سرطان های زنان، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد مرکزی )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد مرکزی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، لابیاپلاستی، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، لاپراسکوپی، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، کولپوسکوپی
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر مریم قربانپور ( پاسداران )
دکتر مریم قربانپور ( پاسداران )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، هودکتومی، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، درمان میوم رحم، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، درمان خشکی واژن، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( اختیاریه )
دکتر مریم قربانپور ( اختیاریه )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، درمان میوم رحم، پرینورافی، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( گل نبی )
دکتر مریم قربانپور ( گل نبی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، جراحی رحم، پرینورافی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، هودکتومی، درمان میوم رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( نوبنیاد )
دکتر مریم قربانپور ( نوبنیاد )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان میوم رحم، درمان نازایی، جراحی رحم، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، پرینورافی، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی، درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( دروس )
دکتر مریم قربانپور ( دروس )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، هودکتومی، پرینورافی، جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان کیست تخمدان
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( دیباجی )
دکتر مریم قربانپور ( دیباجی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، هودکتومی، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، درمان میوم رحم، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان کمیل )
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان کمیل )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان، هیسترکتومی، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان آذربایجان )
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان آذربایجان )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( نواب )
دکتر مژگان یزدیان ( نواب )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، لابیاپلاستی
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( سلسبیل )
دکتر مژگان یزدیان ( سلسبیل )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( بریانک )
دکتر مژگان یزدیان ( بریانک )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( جمهوری )
دکتر مژگان یزدیان ( جمهوری )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، آزمایش پاپ اسمیر، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، کولپوسکوپی
تهران، خیابان کمیل
دکتر مهشید کریمی
دکتر مهشید کریمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: فوق تخصصی ناباروری و IVF
زمینه‌های کاری: تشخیص و درمان ناباروری، تشخیص بیماری های زنتیکی، IUI، زایمان بدون درد، پاپ اسمیر، IVF، ثبت نوار قلب جنین، تعیین جنسیت، سزارین، سونوگرافی شکمی و واژینال، لابیاپلاستی، درمان بیماری های مقاربتی(STD)، لاپراسکوپی، لیزر مونالیزا، ICSI، اندوکرینولوژی زنان، PGD، پایش بارداری، جراحی های ترمیمی و زیبایی زنان، هیستروسکوپی، پایش یائسگی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
دکتر بهناز اسلامی
دکتر بهناز اسلامی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، سرطان های زنان، زایمان سزارین، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تهران، خیابان دماوند
دکتر انوشه اسدی
دکتر انوشه اسدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، لاپراسکوپی، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، زایمان سزارین
تهران، تهرانپارس
دکتر اوشا رسولی
دکتر اوشا رسولی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تشخیص و درمان HPV (زگیل تناسلی)، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، زایمان طبیعی بی درد در حضور همسر، خدمات زیبایی زنان، درمان تنبلی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، درمان عفونت های واژینال و مشکلات هورمونی
تهران، سعادت آباد
دکتر اوشا رسولی ( سعادت آباد )
دکتر اوشا رسولی ( سعادت آباد )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، تشخیص و درمان HPV (زگیل تناسلی)، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، درمان عفونت های واژینال و مشکلات هورمونی، خدمات زیبایی زنان، زایمان سزارین، زایمان طبیعی بی درد در حضور همسر، درمان تنبلی تخمدان
تهران، سعادت آباد
دکتر اوشا رسولی ( شهرک غرب )
دکتر اوشا رسولی ( شهرک غرب )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تشخیص و درمان HPV (زگیل تناسلی)، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، خدمات زیبایی زنان، درمان تنبلی تخمدان، زایمان سزارین، درمان عفونت های واژینال و مشکلات هورمونی، زایمان طبیعی بی درد در حضور همسر، مراقبت های دوران یائسگی
تهران، سعادت آباد
دکتر آزیتا ناصری
دکتر آزیتا ناصری
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، جراحی پولیپ رحمی با هیستروسکوپی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، زایمان طبیعی، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، درمان زگیل تناسلی و HPV، کولپوسکوپی، جراحی بی اختیاری ادرار بدون باز شدن شکم، جراحی کیست تخمدان با لاپاروسکوپی
تهران، بلوار آیت الله کاشانی
دکتر فریده فروغیان
دکتر فریده فروغیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، پی آرپی واژن، درمان چاقی شکم و ران بازو با دستگاه آر اف، عمل جراحی زنان، روشن کردن تیرگی های بدن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، جراحی ترمیمی واژن، مزوتراپی، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های رحم، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان بی اختیاری ادراری با دستگاه آر اف و جراحی، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی، درمان نازایی
تهران، صادقیه و تجریش
دکتر مریم خسرومهر
دکتر مریم خسرومهر
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: ناباروری
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، جراحیهای زیبایی زنان، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، تزریق ژل به واژن، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، درمان ناباروری، آی وی اف، تزریق چربی به واژن، زایمان سزارین، آی یو آی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، سفید کردن واژن، جراحیهای زنان(جراحی کیستهای تخمدانی و جراحی فیبروم های رحمی)
تهران، تقاطع فرمانیه غربی (لواسانی)
دکتر تبسم کاظمی
دکتر تبسم کاظمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، درمان زخم و عفونت با ازون تراپی و پلاسما، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن
تهران، یوسف آباد
دکتر گیتی محمد ابراهیم
دکتر گیتی محمد ابراهیم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، IUI، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، کولپوسکوپی، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
تهران، ستارخان
دکتر ‌ایران فرهنگ ادیب
دکتر ‌ایران فرهنگ ادیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: ناباروری
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، تعیین جنسیت، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، سفید کردن واژن، هیسترکتومی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری
تهران، میدان المپیک
دکتر زهره شجاع ابیانه
دکتر زهره شجاع ابیانه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی
تهران، خیابان پیروزی
دکتر فیروزه میرزایی
دکتر فیروزه میرزایی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر و HPV، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، درمان PCOD، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن
تهران، اشرفی اصفهانی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger