دکتر مریم قاسمی ( خیابان کارگر )
دکتر مریم قاسمی ( خیابان کارگر )
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاراسکوپی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، درمان نازایی، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، پرینورافی، جراحی رحم، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن
تهران، چهارراه لشگر
دکتر مریم قاسمی ( منیریه )
دکتر مریم قاسمی ( منیریه )
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاراسکوپی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، درمان بیماری های رحم، هودکتومی، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان
تهران، چهارراه لشگر
دکتر ویکتوریا شیخی ( شریعتی )
دکتر ویکتوریا شیخی ( شریعتی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، هودکتومی، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن
تهران، خیابان شریعتی
دکتر وجیهه دایى غفارى
دکتر وجیهه دایى غفارى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان بى اختیارى ادرارى، جوانسازی واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، زیبایى زنان با لیزر مونالیرزا، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان
تهران، خیابان شریعتى
دکتر پریماه کلینی
دکتر پریماه کلینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی با روش باز و لاپاروسکوپی، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، جوانسازی واژن، حاملگی پر خطر، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، اعمال جراحی زنان، کیست تخمدان و میوم، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تهران، خیابان ولیعصر
دکتر ویکتوریا شیخی ( قلهک )
دکتر ویکتوریا شیخی ( قلهک )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، پی آرپی واژن، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی، کولپوسکوپی، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ویکتوریا شیخی ( دروس )
دکتر ویکتوریا شیخی ( دروس )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان خونریزی رحم، پرینورافی
تهران، خیابان شریعتی
ناهید شعار
ناهید شعار
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: پیشگیری از بارداری، درمان زگیل تناسلی، رفع تیرگی واژن، مراقبت های دوران زایمان، مامایی، مراقبت های دوران بارداری، کربوکسی تراپی، رفع خشکی واژن، معاینه و گواهی سلامت قبل ازدواج، پاپ اسمیر (تست سرطان دهانه رحم)، I.U.D
تهران، فلکه دوم صادقیه
دکتر بنفشه محسنی رجایی
دکتر بنفشه محسنی رجایی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، لاپراسکوپی، زایمان سزارین، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد شمالی )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد شمالی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، لاپراسکوپی، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد جنوبی )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد جنوبی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، سرطان های زنان، لاپراسکوپی، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( بلوار مخبری )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( بلوار مخبری )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، لاپراسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، سفید کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، سرطان های زنان، کولپوسکوپی
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( شاهین )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( شاهین )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، سفید کردن واژن، لاپراسکوپی، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، آزمایش پاپ اسمیر، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( بلوار کبیری تامه )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( بلوار کبیری تامه )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، کولپوسکوپی، لاپراسکوپی، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد مرکزی )
دکتر بنفشه محسنی رجایی ( جنت آباد مرکزی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، هیسترکتومی، سرطان های زنان، لاپراسکوپی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد، زایمان سزارین
تهران، تقاطع اتوبان همت و جنت آباد
دکتر مریم قربانپور ( پاسداران )
دکتر مریم قربانپور ( پاسداران )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( اختیاریه )
دکتر مریم قربانپور ( اختیاریه )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، درمان نازایی، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، جراحی رحم
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( گل نبی )
دکتر مریم قربانپور ( گل نبی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( نوبنیاد )
دکتر مریم قربانپور ( نوبنیاد )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، پرینورافی، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( دروس )
دکتر مریم قربانپور ( دروس )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، هودکتومی، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مریم قربانپور ( دیباجی )
دکتر مریم قربانپور ( دیباجی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، پرینورافی، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، هودکتومی، جوانسازی واژن، جراحی رحم، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان
تهران، خیابان پاسداران
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان کمیل )
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان کمیل )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، زایمان بدون درد، جوانسازی واژن، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان آذربایجان )
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان آذربایجان )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن، هیسترکتومی
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( نواب )
دکتر مژگان یزدیان ( نواب )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، سفید کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، زایمان بدون درد، تزریق چربی به واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، سرطان های زنان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( سلسبیل )
دکتر مژگان یزدیان ( سلسبیل )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، سرطان های زنان، کولپوسکوپی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، سفید کردن واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( بریانک )
دکتر مژگان یزدیان ( بریانک )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت، هیسترکتومی، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان
تهران، خیابان کمیل
دکتر مژگان یزدیان ( جمهوری )
دکتر مژگان یزدیان ( جمهوری )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، کولپوسکوپی، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تزریق چربی به واژن، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد
تهران، خیابان کمیل
دکتر بهناز اسلامی
دکتر بهناز اسلامی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه
تهران، خیابان دماوند
دکتر انوشه اسدی
دکتر انوشه اسدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، لاپراسکوپی، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین
تهران، تهرانپارس
دکتر آزیتا ناصری
دکتر آزیتا ناصری
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی کیست تخمدان با لاپاروسکوپی، جراحی بی اختیاری ادرار بدون باز شدن شکم، جوانسازی واژن، جراحی پولیپ رحمی با هیستروسکوپی، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تنگ کردن واژن، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، سفید کردن واژن، کولپوسکوپی، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، درمان زگیل تناسلی و HPV
تهران، بلوار آیت الله کاشانی
دکتر فریده فروغیان
دکتر فریده فروغیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، روشن کردن تیرگی های بدن، پرینورافی، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، هودکتومی، درمان بی اختیاری ادراری با دستگاه آر اف و جراحی، درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، مزوتراپی، درمان چاقی شکم و ران بازو با دستگاه آر اف
تهران، صادقیه و تجریش
دکتر مریم خسرومهر
دکتر مریم خسرومهر
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: ناباروری
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحیهای زنان(جراحی کیستهای تخمدانی و جراحی فیبروم های رحمی)، هیسترکتومی، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، آی یو آی، جراحیهای زیبایی زنان، آی وی اف، مراقبت های دوران یائسگی، سفید کردن واژن، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، درمان ناباروری، تزریق ژل به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن
تهران، تقاطع فرمانیه غربی (لواسانی)
دکتر تبسم کاظمی
دکتر تبسم کاظمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، زایمان سزارین، سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، درمان زخم و عفونت با ازون تراپی و پلاسما، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت
تهران، یوسف آباد
دکتر گیتی محمد ابراهیم
دکتر گیتی محمد ابراهیم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، IUI، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن
تهران، ستارخان
دکتر ‌ایران فرهنگ ادیب
دکتر ‌ایران فرهنگ ادیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: ناباروری
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، سفید کردن واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان نازایی، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان
تهران، میدان المپیک
دکتر زهره شجاع ابیانه
دکتر زهره شجاع ابیانه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی
تهران، خیابان پیروزی
دکتر فیروزه میرزایی
دکتر فیروزه میرزایی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، سفید کردن واژن، جوانسازی واژن، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، درمان PCOD، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، درمان کیست تخمدان، آزمایش پاپ اسمیر و HPV
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر مژگان یزدیان
دکتر مژگان یزدیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، سرطان های زنان، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تهران، خیابان کمیل
دکتر فریال نصیری
دکتر فریال نصیری
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، جوانسازی واژن با لیزر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سفید کردن واژن با لیزر، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی با لیزر، سفید کردن واژن
تهران، بلوار آیت الله کاشانی
دکتر فریال نصیری ( کاشانی )
دکتر فریال نصیری ( کاشانی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی با لیزر، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، سفید کردن واژن با لیزر، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، جوانسازی واژن با لیزر، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، کولپوسکوپی
تهران، بلوار آیت الله کاشانی
دکتر فریال نصیری ( سازمان برنامه )
دکتر فریال نصیری ( سازمان برنامه )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، جراحی زیبایی زنان، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن با لیزر، سرطان های زنان، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی با لیزر، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن با لیزر، مراقبت های دوران یائسگی، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه
تهران، بلوار آیت الله کاشانی
دکتر فریال نصیری ( سازمان آب )
دکتر فریال نصیری ( سازمان آب )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، سفید کردن واژن با لیزر، لابیاپلاستی با لیزر، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، کولپوسکوپی، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن با لیزر، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
تهران، بلوار آیت الله کاشانی
دکتر فریال نصیری ( شهر زیبا )
دکتر فریال نصیری ( شهر زیبا )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، تنگ کردن واژن، سفید کردن واژن با لیزر، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، لابیاپلاستی با لیزر، آزمایش پاپ اسمیر، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، جوانسازی واژن با لیزر
تهران، بلوار آیت الله کاشانی
دکتر فریال نصیری ( جنت آباد مرکزی )
دکتر فریال نصیری ( جنت آباد مرکزی )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی با لیزر، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن با لیزر، جوانسازی واژن با لیزر، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تهران، بلوار آیت الله کاشانی
دکتر زیبا امیدوار طهرانی
دکتر زیبا امیدوار طهرانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، اعمال جراحی زنان بروش لاپاراسکوپی، تعیین جنسیت به روش IUI، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه
تهران، بلوار کشاورز
دکتر سمیه فریدون جاه
دکتر سمیه فریدون جاه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر
تهران، تهرانپارس
دکتر پروین کاتب
دکتر پروین کاتب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، کولپوسکوپی، زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تهران، خیابان ولیعصر
دکتر محبوبه راسخی
دکتر محبوبه راسخی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، زایمان سزارین
تهران، سعادت آباد
دکتر کتایون قویمی
دکتر کتایون قویمی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، سفید کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
تهران، سعادت آباد
دکتر شیرین پزشکی
دکتر شیرین پزشکی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ تکمیل گرایش: نازایی و لاپاراسکوپی پیشرفته
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی )، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تعیین جنسیت، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، انجام اعمال جراحی زنان با لاپاراسکوپی(فیبروم رحم، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، کیست تخمدان، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، توده لگن، اعمال زیبایی را با لیزر مونالیزا
تهران، شریعتی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger