گفتاردرمانی رستاک
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پگاه
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد در اصفهان

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی تبسم
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا در اصفهان

کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان

نمایش کامل
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی فهیم
گفتاردرمانی فهیم در اصفهان

فهیمه آقا محمدی، خمینی شهر

نمایش کامل
گفتاردرمانی اهورا
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا در اصفهان

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی رشد
بهنام حافظی
بهنام حافظی در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل