دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، هیسترکتومی، لابیاپلاستی
مشهد، احمدآباد
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان
مشهد، هاشمیه 18
دکتر سهیلا بخشی
دکتر سهیلا بخشی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی؛ فلوشیپ: ivf و ART
زمینه‌های کاری: sis، سونوگرافی واژینال، اعمال جراحی سرپایی، کرایوتراپی، تعیین جنسیت
مشهد، بلوار سجاد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن
مشهد، ابن سینا 10
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، قاسم آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان سزارین، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، لاپراسکوپی، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد
مشهد، -
دکتر زهره خزاعی
دکتر زهره خزاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت، پرینورافی، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر فاطمه محمدی
دکتر فاطمه محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی
مشهد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی
مشهد
دکتر زهره یوسفی رودسری
دکتر زهره یوسفی رودسری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، جوانسازی واژن، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر ژینوس رفیع زاده
دکتر ژینوس رفیع زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر ژینوس مهندسان
دکتر ژینوس مهندسان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان
مشهد
دکتر سارا رفیعی
دکتر سارا رفیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم، جراحی رحم
مشهد
دکتر سارا منصوریان
دکتر سارا منصوریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان نازایی
مشهد
دکتر سارا میرزائیان
دکتر سارا میرزائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی
مشهد
دکتر سرور دوگانی
دکتر سرور دوگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن
مشهد
دکتر سکینه انبیائی
دکتر سکینه انبیائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی
مشهد
دکتر سکینه بزمانی
دکتر سکینه بزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، هودکتومی، عمل جراحی زنان، درمان میوم رحم، پرینورافی
مشهد
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن
مشهد
دکتر سهیلا بخشی
دکتر سهیلا بخشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی
مشهد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن
مشهد
دکتر سید حسین واحد
دکتر سید حسین واحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم
مشهد
دکتر سیدمصطفی سیف
دکتر سیدمصطفی سیف
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر سیده حوراء واحدالعین
دکتر سیده حوراء واحدالعین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، پرینورافی، تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن
مشهد
دکتر سیما کدخدایان
دکتر سیما کدخدایان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت
مشهد
دکتر شکوفه حافظ
دکتر شکوفه حافظ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر شکوفه حسینی
دکتر شکوفه حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، پرینورافی، درمان نازایی
مشهد
دکتر شهرزاد نوذری
دکتر شهرزاد نوذری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان
مشهد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن
مشهد
دکتر فاطمه توسلی
دکتر فاطمه توسلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان
مشهد
دکتر عصمت غفوری
دکتر عصمت غفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن
مشهد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، هودکتومی، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری
مشهد
دکتر عطیه منصوری
دکتر عطیه منصوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر غلامحسین ارندی فروشاهی
دکتر غلامحسین ارندی فروشاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی
مشهد
دکتر غلامحسین فروغ نصیرائی
دکتر غلامحسین فروغ نصیرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، پرینورافی، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر فاطمه افتخارزاده
دکتر فاطمه افتخارزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی
مشهد
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger