دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
مشهد، هاشمیه 18
دکتر سهیلا بخشی
دکتر سهیلا بخشی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی؛ فلوشیپ: ivf و ART
زمینه‌های کاری: iui، تعیین جنسیت، sis، ivf، هیستروسکوپی
مشهد، بلوار سجاد
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: ماما همراه زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، بیماری های زنان مامایی، گذاشتن و برداشتن آی یو دی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، توس 3
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
ماما مشهد
ماما مشهد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: پاپ اسمیر، مراقبت نوزاد و شیردهی، درمان مشکلات یائسگی، مامای همراه، عفونتهای زنان
مشهد، -
دکتر صدیقه آیتی افین
دکتر صدیقه آیتی افین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی
مشهد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر زهره یوسفی رودسری
دکتر زهره یوسفی رودسری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر زیبا ظهوریان صدر
دکتر زیبا ظهوریان صدر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، هودکتومی، جراحی رحم
مشهد
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم
مشهد
دکتر ژینوس رفیع زاده
دکتر ژینوس رفیع زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر ژینوس مهندسان
دکتر ژینوس مهندسان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان
مشهد
دکتر سارا رفیعی
دکتر سارا رفیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان
مشهد
دکتر سارا منصوریان
دکتر سارا منصوریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت، درمان نازایی
مشهد
دکتر سارا میرزائیان
دکتر سارا میرزائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم
مشهد
دکتر سرور دوگانی
دکتر سرور دوگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر سکینه انبیائی
دکتر سکینه انبیائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی، پی آرپی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی
مشهد
دکتر سکینه بزمانی
دکتر سکینه بزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن، درمان میوم رحم، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، هودکتومی، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن
مشهد
دکتر سهیلا بخشی
دکتر سهیلا بخشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، درمان میوم رحم
مشهد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر سید حسین واحد
دکتر سید حسین واحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر سیدمصطفی سیف
دکتر سیدمصطفی سیف
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر سیده حوراء واحدالعین
دکتر سیده حوراء واحدالعین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی
مشهد
دکتر سیما کدخدایان
دکتر سیما کدخدایان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن
مشهد
دکتر شکوفه حافظ
دکتر شکوفه حافظ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان
مشهد
دکتر شکوفه حسینی
دکتر شکوفه حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر شهرزاد نوذری
دکتر شهرزاد نوذری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان
مشهد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر فاطمه افتخارزاده
دکتر فاطمه افتخارزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، هودکتومی، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر عصمت غفوری
دکتر عصمت غفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، جراحی رحم
مشهد
دکتر عطیه منصوری
دکتر عطیه منصوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد
دکتر علی جراح نژاد
دکتر علی جراح نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر غلامحسین ارندی فروشاهی
دکتر غلامحسین ارندی فروشاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان
مشهد
دکتر غلامحسین فروغ نصیرائی
دکتر غلامحسین فروغ نصیرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان میوم رحم، جراحی رحم، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی
مشهد
دکتر فاطمه حمیدمنش
دکتر فاطمه حمیدمنش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن
مشهد
دکتر فاطمه فیض دیسفانی
دکتر فاطمه فیض دیسفانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن
مشهد
دکتر فاطمه عادلخواه
دکتر فاطمه عادلخواه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری
مشهد
دکتر فاطمه شریفیان عطار
دکتر فاطمه شریفیان عطار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر عزت شبانی برج
دکتر عزت شبانی برج
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی تخمدان، جراحی زیبایی زنان
مشهد
دکتر فاطمه جودی
دکتر فاطمه جودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger