شهرام شفیعی
شهرام شفیعی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی کودکان دارای اتیسم با روش حسی حرکتی، اختلال سکته مغزی و فلج مغزی، لکنت زبان با جدیدترین برنامه های درمانی (لیدکامب - کمپرداون - FRP و ... )، آفازی ( زبان پریشی )، کم شنوایی
شیراز، قصردشت
شهرام شفیعی ( قصرالدشت )
شهرام شفیعی ( قصرالدشت )
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: تصویر برداری از حنجره(استروبوسکوپی)، اختلال تولید و واج شناسی، لکنت زبان با جدیدترین برنامه های درمانی (لیدکامب - کمپرداون - FRP و ... )، اختلال صوت و تشدید براساس درمان دست ورزی حنجره، کم شنوایی
شیراز، قصردشت
شهرام شفیعی ( ستارخان )
شهرام شفیعی ( ستارخان )
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلال تولید و واج شناسی، تاخیر گفتار، اختلال یادگیری، تصویر برداری از حنجره(استروبوسکوپی)، اختلال در تلفظ صداهای گفتاری
شیراز، قصردشت
شهرام شفیعی ( مطهری )
شهرام شفیعی ( مطهری )
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلال تولید و واج شناسی، کاردرمانی ذهنی توسط متخصص مربوطه، تصویر برداری از حنجره(استروبوسکوپی)، لکنت زبان با جدیدترین برنامه های درمانی (لیدکامب - کمپرداون - FRP و ... )، اختلال یادگیری
شیراز، قصردشت
علیرضا غفرانی مآب
علیرضا غفرانی مآب
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: تصویر برداری از حنجره، اختلالات تولیدی، شکاف کام، کم شنوایی، اختلالات صدا
شیراز، میدان دانشجو
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger