گفتاردرمانی مریم یعقوبی
گفتاردرمانی مریم یعقوبی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، درمان لکنت، گفتاردرمانی، مشکلات تولید گفتار
تهران، پاسداران
شوریده سرشت
شوریده سرشت
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: اختلال تلفظ، CP (فلج مغزی)، اختلال بلع، لکنت، ارتباط
تهران، توحید
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات ارتوپدی، توانبخشی شمس آباد، آموزش مفاهیم شناختی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی ذهنی، مشکلات تولید گفتار، توانبخشی شرق تهران، بیش فعالی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توجه، آموزش مفاهیم شناختی، اختلالات صوت، درمان لکنت، اتیسم
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات متابولیکی، آفازی، موسیقی درمانی
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی شمیم فدک
گفتاردرمانی شمیم فدک
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کم شنوایی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری
تهران، تهرانسر غربی
گفتاردرمانی برنا
گفتاردرمانی برنا
زمینه‌های کاری: اختلالات طیف اتیسم، کلاترینگ (بریده گویی یا تند گویی)، اختلالات بلع، شکاف کام و لب، اختلالات تولید گفتار
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، افزایش هوش و آمادگی برای سنجش مدرسه، اتیسم، سندروم داون، آپراکسی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی سیدشجاع الدین هاشمی
گفتاردرمانی سیدشجاع الدین هاشمی
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلال بلع، کم شنوایی، لکنت، اختلال در یادگیری، اختلال خواندن و نوشتن
تهران، خیابان پاسداران
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، بیوفیدبک. نوروفیدبک، تست هوش، اختلال یادگیری، اختلالات یادگیری
تهران، شهرری
توانبخشی و مشاوره افروز
توانبخشی و مشاوره افروز
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، آفازی، شکاف کام و لب، اختلالات بلع
تهران، نازی آباد
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، کاردرمانی ذهنی، اختلالات صوت، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، بازی درمانی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات رفتاری، گفتاردرمانی، بازی درمانی، اختلالات یادگیری، کاردرمانی ذهنی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات بلع، اتیسم، آفازی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، شکاف کام و لب، اختلالات بلع، درمان لکنت
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، بازی درمانی، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، کاردرمانی جسمی، بیش فعالی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، شکاف کام و لب
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات رفتاری، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، درمان لکنت، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان
تهران، یافت آباد
فاطمه اکبری
فاطمه اکبری
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تهران، دوراهی قپان
رویا شفیعی
رویا شفیعی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اتیسم، بیش فعالی، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز
تهران، خیابان دماوند
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، آفازی
تهران، انتهای بلوار کشاورز
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: تمرکز، نقص توجه و بیش فعالی، بیش فعالی، توجه، گفتاردرمانی رسالت
مجیدیه، شمس آباد
گفتاردرمانی واژه
گفتاردرمانی واژه
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، درمان لکنت، اختلالات یادگیری
تهران، صادقیه
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی، درمان لکنت، کاردرمانی جسمی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی
تهران، خیابان دکترقریب
سحر حریری
سحر حریری
ویزیت در منزل، ویزیت در کلینیک
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت، اختلالات بلع
تهران، میدان تجریش
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کم توان ذهنی، اختلالات تلفظی گفتار، تاخیر گفتار و زبان، ناروانی گفتار، اختلالات تولید گفتار
تهران، بزرگراه رسالت
گفتاردرمانی تهران
گفتاردرمانی تهران
زمینه‌های کاری: روانشناسی کودک و نوجوان، اختلالات یادگیری، بازی درمانی، آفازی، کاردرمانی ذهنی
تهران، -
گفتاردرمانی الیاد
گفتاردرمانی الیاد
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی
تهران، جنت آباد مرکزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی -
گفتاردرمانی -
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، آفازی، تاخیر گفتار، مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، مشکلات شنوایی
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اتیسم، اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات توجه و تمرکز
تهران، -
الناز قربانی
الناز قربانی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: لکنت کودک، تاخیر گفتار و زبان، لکنت، اختلال تولید، کم شنوا و کاشت حلزون
تهران، خیابان ظفر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
زمینه‌های کاری: اتیسم، cp، تاخیر حرکتی و رشدی، گیلن باره، مشکلات ارتوپدی
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
زمینه‌های کاری: کاردرمانی حسی حرکتی، بیش فعالی، کم شنوایی، کاردرمانی ذهنی، مشکلات تولید گفتار
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
زمینه‌های کاری: تاخیر حرکتی، شکاف کام و لب، درمان اختلالات اسکلتی عضلانی، اختلالات صوت، اختلالات بلع
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی جنت آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی جنت آباد
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کم شنوایی، اختلالات یادگیری، رفتاردرمانی
تهران
آرزو محمدپور
آرزو محمدپور
پاتولوژیست گفتار و زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، درمان لکنت، اختلالات بلع
تهران
معصومه نژدحمیدی
معصومه نژدحمیدی
گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، بیش فعالی، گفتاردرمانی شهرری، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری
تهران، شهرری
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی کودک، بازی درمانی، آموزش پیش دبستانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، اختلالات صوت، کاردرمانی، شکاف کام و لب
تهران، سعادت‌آباد
مریم صبور
مریم صبور
گفتاردرمانی در منزل، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، آفازی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری
تهران، همه مناطق
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (انقلاب)
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (انقلاب)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، اتیسم، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تهران، انتهای بلوار کشاورز
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (توحید)
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (توحید)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، مشکلات تولید گفتار
تهران، انتهای بلوار کشاورز
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger