دکتر سیداحمدرضا فاطمی
دکتر سیداحمدرضا فاطمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان‌های عقل، روکش دندان دائمی، دندانپزشکی بیمار قلبی، بروساژ دندان کودکان، عصب کشی دندان‌ دائمی
تهران، میدان رهبر
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger