کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: گواهی عروس، گواهی طلاق، مراقبت های دوران بارداری، معاینه سینه با دستگاه بدون اشعه، مراقبت های دوران یائسگی
کرمانشاه، -
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger