گفتاردرمانی اهورا
سید منصور آماده
سید منصور آماده

کارشناس گفتار درمانی، کارشناس ارشد علوم شناختی

نمایش کامل
یونس قاسم پور
یونس قاسم پور

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
دلارام منتظم
دلارام منتظم

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
پوراندخت جعفری
پوراندخت جعفری

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
مریم فیاضی
مریم فیاضی

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
فهیمه گنجی
فهیمه گنجی

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
بهنام حافظی
بهنام حافظی

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی ناطق
گفتاردرمانی ناطق

تشخیص و درمان اختلالات صوت، بلع و حنجره

نمایش کامل
گفتاردرمانی تبسم
گفتاردرمانی جلیلیان
گفتاردرمانی و کاردرمانی جوانه
گفتاردرمانی و کاردرمانی جوانه

گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، اختلالات رفتاری

نمایش کامل
گفتاردرمانی نگاه‌های نوین
گفتاردرمانی نگاه‌های نوین

آسیب‌شناسی گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
معصومه طاهری
معصومه طاهری

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
نسیم قزازانی
نسیم قزازانی

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی اعظم محمدی
گفتاردرمانی اعظم محمدی

ارزیابی تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی طنین
گفتاردرمانی طنین

تشخیص و درمان انواع اختلالات زبان و گفتار

نمایش کامل
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی و کاردرمانی شیراز
گفتاردرمانی و کاردرمانی شیراز

درمان اختلالات گفتار و زبان و کاردرمانی ذهنی و جسمی

نمایش کامل
گفتاردرمانی ایمان
گفتاردرمانی صبور
تهمینه نیک صولت
تهمینه نیک صولت

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
الناز قربانی
الناز قربانی

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
نرجس نیکوکار
نرجس نیکوکار

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
شهرام شفیعی
شهرام شفیعی

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی سینوهه
گفتاردرمانی سینوهه

ارزیابی، تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی آوادیس

ارزیابی و درمان انواع اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
علی خالقی
علی خالقی

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی)

نمایش کامل
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی طنین
گفتاردرمانی طنین

ارزیابی، تشخیص، درمان و توانبخشی انواع اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی بیان شیوا
گفتاردرمانی بیان شیوا

درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
سمانه سادات طوسی
سمانه سادات طوسی

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی امید
دکتر  مریم صبور
غزاله رستم زاده
غزاله رستم زاده

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی رشد
گفتاردرمانی پویافر