دکتر محمدعلی تحریریان
دکتر زهره بدیعی
دکتر علی جزینی
گفتاردرمانی رستاک
دکتر محمدصادق خیاطان
دکتر جواد فروتن
دکتر مهدی پارسا
گفتاردرمانی فهیم
گفتاردرمانی فهیم در اصفهان

فهیمه آقا محمدی، خمینی شهر

نمایش کامل
دکتر حیدرعلی داوری
دکتر عبدالرسول نیکیار
دکتر نجمه اخلاقی
دکتر حسین صانعیان
دکتر فاطمه طباطبایی
دکتر غلامرضا عرب زاده
دکتر حیدرعلی داوری
دکتر علی محمد کسائیان
دکتر شیوا رحمانیان
دکتر مهدی افقری
دکتر علیرضا احمدی
دکتر رامین ایرانپور
دکتر مرجان قاضی نور
دکتر رامین ایرانپور
دکتر محبوبه سعادت پور
دکتر مهوش السادات رضوی
بهنام حافظی
بهنام حافظی در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
دکتر علی محمد کسائیان
دکتر اکبر کاظمی
دکتر پروانه صفوی
دکتر سید علیمحمد خدائی
دکتر مهدی قادریان
دکتر سید ناصرالدین مصطفوی
دکتر سید محمدعلی روحانی
دکتر فائزه شریفی
دکتر نسرین السادات دوامی
دکتر شهره نیافر
دکتر فرزانه برهانیان
دکتر اطلس چعباوی زاده
دکتر زهرا حفیظی
دکتر محمود جمالی
دکتر لیلا صالحی زاده
دکتر فرحناز تاجرباشی
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد در اصفهان

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
دکتر محمود نادری
دکتر بهروز فرهنگ فر
دکتر نغمه فیضی نجفی
دکتر علیرضا معافی
گفتاردرمانی رشد
دکتر مریم نوروزعلی تهرانی