دکتر مجید شکیباپور
دکتر عباسعلی جلالی
گفتاردرمانی رسا
دکتر فریده ساداتی
دکتر سهراب ربیعی
دکتر سید محمدجواد طباطبایی
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد در اصفهان

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
گفتاردرمانی تبسم
دکتر محمد احمدی
دکتر سید حنیف اخوت
دکتر علیرضا مومنی
دکتر سیدمحمد هوائی
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا در اصفهان

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
دکتر علیرضا پورصیرفی
گفتاردرمانی ایمان
دکتر اصغر معمارزاده
گفتاردرمانی پگاه
بهنام حافظی
بهنام حافظی در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
دکتر شکراله محمدی
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
دکتر مینا نجارزاده
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی فهیم
گفتاردرمانی فهیم در اصفهان

فهیمه آقا محمدی، خمینی شهر

نمایش کامل
دکتر فریدون شفق
دکتر عباسعلی کلباسی
گفتاردرمانی رشد
گفتاردرمانی اهورا
گفتاردرمانی رستاک
دکتر علی اصغر نریمانی
دکتر علیرضا معتمدی
دکتر مهشید خورده چی
دکتر سید احمد هاشمی نیا
دکتر زهرا الیاری
دکتر سید مهدی سنبلستان
دکتر محمد مهدی طرزی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر مسعود فرازپی