مهدیه سادات متولیان (مجیدیه جنوبی)
مهدیه سادات متولیان (مجیدیه جنوبی)
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: سنجش ورودی دبستان، درمان اختلالات یادگیری، درمان انواع اختلالات کودکان، درمان نقص توجه و تمرکز، کم توانی ذهنی
تهران، مجیدیه جنوبی
مهدیه سادات متولیان (محله کرمان)
مهدیه سادات متولیان (محله کرمان)
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان انواع اختلالات کودکان، سنجش ورودی دبستان، اتیسم، مشکلات رفتاری، درمان بیش فعالی
تهران، مجیدیه جنوبی
مهدیه سادات متولیان
مهدیه سادات متولیان
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اتیسم، اختلالات یادگیری، مهارت های پیش از دبستان و سنجش ورودی، درمان انواع اختلالات کودکان
تهران، مجیدیه جنوبی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، نوروتراپی، لکنت، تاخیر کلامی، ماساز درمانی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، لکنت زبان، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، لکنت زبان، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، کاردرمانی ذهنی یادگیری
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
زمینه‌های کاری: اتیسم، کاردرمانی ذهنی بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی حسی و حرکتی برای درمان انواع اختلالات حسی ناشی از بیش فعالی، لکنت زبان
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی حسی و حرکتی برای اتیسم، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، کاردرمانی ذهنی اختلالات اتیسم، اختلالات تلفظی، کاردرمانی ذهنی بیش فعالی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی یادگیری، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، کاردرمانی ذهنی بیش فعالی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، اختلالات تلفظی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
زمینه‌های کاری: اختلال صوت، اختلالات یادگیری، مشکلات گفتاری و اختلالات بلع ناشی از سکته ی مغزی، تعادلی ناشی از ام اس، زانو ضربدری
تهران، شهران شمالی
گفتاردرمانی -
گفتاردرمانی -
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات ناشی از فلج مغزی، لکنت، مشکلات تلفظی، اتیسم، آفازی
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
زمینه‌های کاری: آفازی، نقص توجه و تمرکز، خدمات توانبخشی و کادرمانی ذهنی: اختلالات یادگیری، مشکلات ارتوپدی، مشکلات کام و شکاف دهان
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان آفرین
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان آفرین
زمینه‌های کاری: فلج بلز، بیش فعالی و نقص توجه تمرکز، اوتیسم، اختلالات یادگیری، ارزیابی و درمان تاخیر گفتار و زبان
تهران، خیابان پیروزی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger