ارتوپدی فنی طارمی
ارتوپدی فنی طارمی
زمینه‌های کاری: پروتوزیست، ارتوزیست، مجهز به سیستم اسکن ستون فقرات، مجهز به سیستم اسکن کف پا، ارائه دهنده کفی طبی
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی حکیم
ارتوپدی فنی حکیم
زمینه‌های کاری: اسکن دو بعدی پا، پروتز پنجه کربنی، ارتز جمجمه، اسکن سه بعدی پا، پروتز انگشت پا
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی پارسه
ارتوپدی فنی پارسه
زمینه‌های کاری: پروتز زیبایی، ارتزهای کودکان، کفش طبی، پروتز اندام، اندام تحتانی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
ارتوپدی فنی ظفر
ارتوپدی فنی ظفر
زمینه‌های کاری: اسکن دو بعدی، پروتز، کفی طبی، ارتز، کفش طبی
تهران، میدان فاطمی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger