دکتر غزاله موسوی زاده
رادیولوژی و سونوگرافی تابناک
رادیولوژی و سونوگرافی تابناک در تهران

مرکز فوق تخصصی سونوگرافی تیروئید، پستان، بارداری و آنومالی اسکن

نمایش
دکتر نازی معینی
دکتر کارینا قدیمی
تصویربرداری مهر ایرانیان
دکتر رقیه جلیلی
دکتر مهدی جلالی
دکتر امیر دریانی
دکتر هنگامه سراوانی
دکتر نفیسه آقاداودی جلفایی
دکتر فرزانه گلفام
نسیم بختیاری
دکتر محمدرضا مافی
دکتر محمد ایرانمنش
دکتر احمد الهی
دکتر نازنین معینی
دکتر حسین بیات
دکتر علی حجت
دکتر حسام قاسم‌اف
دکتر احسان هدایتی
دکتر حمیدرضا صالحی جزی
دکتر فرهاد موسی زاده
دکتر پریسا عظیمی نژادان
شمیلا زمانی
دکتر احمدرضا درشتی
دکتر محمد علی افسری
دکتر پرویندخت حیدری
دکتر هما اصغری فرد
دکتر اعظم صلاتی