دکتر محمدرضا قاضی سعیدی
دکتر محمدرضا قاضی سعیدی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: لیپوساکشن پشت کمر، پروتز سینه، جراحی زیبایی سینه، جراحی زیبایی گوش، لیفت کمر
تهران، -
دکتر بهزاد خوروش
دکتر بهزاد خوروش
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: پروتز سینه، جراحی زیبایی سینه، لیپوساکشن پشت کمر، تزریق بوتاکس، لیفت بازو
تهران، -
دکتر سامان خوشینی
دکتر سامان خوشینی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: لیفت بازو، لیفت پیشانی، جراحی زیبایی گوش، جراحی زیبایی سینه، لیفت کمر
تهران، خیابان شریعتی
دکتر جراحی پلاستیک
دکتر جراحی پلاستیک
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت اندام تحتانی، جراحی پلک، جراحی زیبایی بینی، لیفت ران، بادی کانتورینگ
تهران، -
دکتر سیدجمال سادات گوشه
دکتر سیدجمال سادات گوشه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: رفع افتادگی پلک، لیفت شکم، تزریق چربی به صورت، لیفت بدن، لیفت ران
تهران
دکتر مسعود اسمعیلی
دکتر مسعود اسمعیلی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: میکروپیگمنتیشن، لیپوساکشن، جراحی زیبایی سینه، ترمیم اسکار، لیفت اندام تحتانی
تهران
دکتر کیارش مجردی
دکتر کیارش مجردی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت بدن، رفع افتادگی پلک، جراحی زیبایی سینه، جوان سازی دست، لیفت شکم
تهران
دکتر ناصر محمدخواه
دکتر ناصر محمدخواه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت گونه، تزریق بوتاکس، جوان سازی پوست، تزریق فیلر، جراحی زیبایی گوش
تهران
دکتر حسین اکبری احمدآبادی
دکتر حسین اکبری احمدآبادی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت صورت، ترمیم اسکار، لیفت گردن، جراحی زیبایی چانه، جراحی زیبایی سینه
تهران
دکتر سیدابوالحسن امامی
دکتر سیدابوالحسن امامی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی گوش، لیفت صورت، لیفت بدن، لیفت کمر، لیفت ابرو
تهران
دکتر سیدجواد امیری زاد
دکتر سیدجواد امیری زاد
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت بازو، لیفت اندام تحتانی، جراحی زیبایی پلک، لیفت صورت، لیفت گردن
تهران
دکتر محسن ایزدی واحدی
دکتر محسن ایزدی واحدی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جوان سازی پوست، تزریق بوتاکس، رفع افتادگی پلک، جراحی زیبایی چانه، لیفت آندسکوپیک
تهران
دکتر محمدرضا آخوندی نسب میبدی
دکتر محمدرضا آخوندی نسب میبدی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی چانه، میکروپیگمنتیشن، تزریق فیلر، جراحی زیبایی پلک، بازسازی سینه
تهران
دکتر آرام آذرهوشنگ
دکتر آرام آذرهوشنگ
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جوان سازی دست، جوان سازی پوست، بازسازی سینه، لیفت گونه، لیپوساکشن پشت کمر
تهران
دکتر مهرداد مدرس
دکتر مهرداد مدرس
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: پروتز گونه، جراحی بازسازی گوش، لیفت بازو، جراحی پروتز های صورت، لیفت اندام تحتانی
تهران
دکتر امیر مرادی سبزوار
دکتر امیر مرادی سبزوار
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: بزرگ کردن باسن، جراحی زیبایی بینی، لیفت شکم، جراحی بازسازی گوش، جراحی زیبایی گوش
تهران
دکتر کاووس مشیری
دکتر کاووس مشیری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت آندسکوپیک، لیفت پیشانی، تزریق بوتاکس، لیفت صورت، لیفت کمر
تهران
دکتر کمال سیدفروتن
دکتر کمال سیدفروتن
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت بازو، پروتز باسن، لیفت شکم، جراحی زیبایی گوش، رفع افتادگی پلک
تهران
دکتر حمیدرضا شاپوری
دکتر حمیدرضا شاپوری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت سینه، ترمیم اسکار، جراحی زیبایی بینی، بزرگ کردن باسن، لیفت کمر
تهران
دکتر محمد بازقلعه
دکتر محمد بازقلعه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی پروتز های صورت، تزریق فیلر، لیپوساکشن، پروتز باسن، پروتز سینه
تهران
دکتر حامد باطنی
دکتر حامد باطنی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت شکم، ‌ لیفت باسن، لیفت صورت، پروتز گونه، لیفت ران
تهران
دکتر ناصر مظفری
دکتر ناصر مظفری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: رفع افتادگی پلک، جراحی زیبایی بینی، پروتز سینه، لیپوساکشن پشت کمر، لیفت سینه
تهران
دکتر صدراله معتمد
دکتر صدراله معتمد
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت ران، جراحی زیبایی پلک، لیپوساکشن پشت کمر، رفع افتادگی پلک، پروتز سینه
تهران
دکتر رضا شاهوردیانی
دکتر رضا شاهوردیانی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت کمر، پروتز گونه، لیفت ران، لیفت گونه، تزریق فیلر
تهران
دکتر مهدی شرکت
دکتر مهدی شرکت
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر، بزرگ کردن باسن، لیفت شکم، جراحی زیبایی سینه، جراحی پروتز های صورت
تهران
دکتر احمد مغاری
دکتر احمد مغاری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت ران، لیفت ابرو، بازسازی سینه، جراحی زیبایی بینی، لیفت اندام تحتانی
تهران
دکتر غلامرضا مقصودنیا
دکتر غلامرضا مقصودنیا
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت صورت، بازسازی سینه، میکروپیگمنتیشن، لیفت بازو، لیفت سینه
تهران
دکتر مهرداد مقیمی
دکتر مهرداد مقیمی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی بینی، جوان سازی دست، لیفت گونه، جراحی پروتز های صورت، جراحی بازسازی گوش
تهران
دکتر ملک مسعود ملک زاده
دکتر ملک مسعود ملک زاده
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی بازسازی گوش، رفع افتادگی پلک، لیفت پیشانی، بادی کانتورینگ، لیفت بدن
تهران
دکتر حمید ملکان راد
دکتر حمید ملکان راد
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر، رفع افتادگی پلک، بزرگ کردن باسن، پروتز گونه، جراحی زیبایی پلک
تهران
دکتر علی منافی
دکتر علی منافی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی گوش، لیفت ابرو، لیفت ران، لیفت اندام تحتانی، لیفت کمر
تهران
دکتر محمدعلی بیات شهبازی
دکتر محمدعلی بیات شهبازی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی سینه، لیفت کمر، لیفت اندام تحتانی، بازسازی سینه، جوان سازی پوست
تهران
دکتر علی بیژنی عراقی
دکتر علی بیژنی عراقی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیپوساکشن پشت کمر، لیفت گردن، لیپوساکشن، جراحی زیبایی چانه، تزریق بوتاکس
تهران
دکتر سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی
دکتر سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: پروتز باسن، تزریق فیلر، بزرگ کردن باسن، لیپوساکشن پشت کمر، لیفت ران
تهران
دکتر فریدون مهران
دکتر فریدون مهران
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جوان سازی پوست، جراحی زیبایی بینی، تزریق بوتاکس، لیفت اندام تحتانی، جراحی زیبایی گوش
تهران
دکتر رفیع پرنیا
دکتر رفیع پرنیا
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: ‌ لیفت باسن، میکروپیگمنتیشن، جراحی بازسازی گوش، لیفت گردن، رفع افتادگی پلک
تهران
دکتر محمود صالحی
دکتر محمود صالحی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: میکروپیگمنتیشن، پروتز باسن، لیفت آندسکوپیک، لیفت ران، جراحی زیبایی سینه
تهران
دکتر علی محمد میرفخرائی
دکتر علی محمد میرفخرائی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به صورت، لیفت گونه، پروتز گونه، تزریق بوتاکس، ‌ لیفت باسن
تهران
دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی
دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت آندسکوپیک، ترمیم اسکار، بادی کانتورینگ، رفع افتادگی پلک، لیفت کمر
تهران
دکتر فیض اله نیازی شهرکی
دکتر فیض اله نیازی شهرکی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی سینه، میکروپیگمنتیشن، جراحی زیبایی بینی، جوان سازی دست، لیپوساکشن
تهران
دکتر بابک نیکومرام
دکتر بابک نیکومرام
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت بازو، لیفت آندسکوپیک، جراحی زیبایی پلک، جراحی زیبایی سینه، جراحی بازسازی گوش
تهران
دکتر حسین عرب
دکتر حسین عرب
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت آندسکوپیک، جراحی زیبایی بینی، لیفت صورت، لیفت بدن، جراحی زیبایی سینه
تهران
دکتر محمد عشایری
دکتر محمد عشایری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت ابرو، ‌ جراحی شکاف لب و کام، تزریق چربی به صورت، پروتز گونه، جوان سازی دست
تهران
دکتر رضا وقردوست
دکتر رضا وقردوست
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت گردن، ‌ جراحی شکاف لب و کام، تزریق فیلر، ترمیم اسکار، ‌ لیفت باسن
تهران
دکتر علی عطری
دکتر علی عطری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت ران، جوان سازی دست، لیفت گونه، پروتز باسن، لیفت ابرو
تهران
دکتر فرهاد حافظی
دکتر فرهاد حافظی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت گونه، تزریق بوتاکس، ‌ لیفت باسن، لیفت گردن، رفع افتادگی پلک
تهران
دکتر شهریار حدادی ابیانه
دکتر شهریار حدادی ابیانه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی پروتز های صورت، جراحی زیبایی بینی، جوان سازی پوست، لیفت گردن، لیفت گونه
تهران
دکتر عزت اله حق گذار
دکتر عزت اله حق گذار
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: بازسازی سینه، لیفت سینه، جراحی بازسازی گوش، لیفت بازو، جراحی زیبایی سینه
تهران
دکتر حسین حق شناس کاشانی
دکتر حسین حق شناس کاشانی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی چانه، ‌ لیفت باسن، بازسازی سینه، رفع افتادگی پلک، لیپوساکشن
تهران
دکتر روح اله یگانه
دکتر روح اله یگانه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: میکروپیگمنتیشن، جراحی پروتز های صورت، لیفت صورت، جراحی زیبایی گوش، لیپوساکشن
تهران
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger