دکتر فرنوش عیوضی
دکتر فرنوش عیوضی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، بروساژ دندان، فیشور سیلانت
تهران، چیتگر
دکتر محمد روستایی
دکتر محمد روستایی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ترمیم دندان، اوردنچر، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان ایران
دکتر حسن سحرخیز
دکتر حسن سحرخیز
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، ترمیم دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، جراحی دندان، بروساژ دندان
تهران، الهیه
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت
تهران، آدرس مطب جردن: جردن
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، بلیچینگ، اوردنچر
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، جراحی دندان نهفته، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت، جرمگیری دندان، روکش دندان، ایمپلنت دیجیتال، سفید کردن دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت، بروساژ دندان، روکش زیرکونیا، روکش تمام سرامیکی
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی استخوان فک، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان، بلیچینگ، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، بلیچینگ
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، اوردنچر، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، بلیچینگ
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، طرح لبخند
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت
تهران، خیابان نامجو
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، بلیچینگ، بروساژ دندان، بازسازی دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، طرح لبخند، ایمپلنت، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، -
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، سفید کردن دندان، اوردنچر، جراحی دندان
تهران، -
دکتر - -
دکتر - -
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، لمینت دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان، ایمپلنت
تهران، -
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ایمپلنت، فلوراید تراپی، ارتودنسی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، جراحی دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بازسازی دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساسان فرنودی
دکتر ساسان فرنودی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، روکش دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، اوردنچر، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، فیشور سیلانت، اوردنچر
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، روکش دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، اوردنچر، بلیچینگ
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، بلیچینگ، جرمگیری دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، ایمپلنت، جراحی دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، ارتودنسی، ترمیم دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، فلوراید تراپی
تهران
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger