کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، تاخیر کلامی، اتیسم، آفازی، وضوح گفتار پایین
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (خیابان دماوند)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: موسیقی درمانی انفرادی و گروهی، تعادلی، آموزش سنجش ورود به مدرسه بصورت کاملا تخصصی، استفاده از روش های نوین درمانی درکی حرکتی و حسی حرکتی، سندروم داون
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger