گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (خانه اصفهان)
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (خانه اصفهان)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، تاخیر در شروع گفتار، سکته مغزی، ضعف در نوشتن، ضعف در خواندن
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger