نفیسه سادات حسینی
نفیسه سادات حسینی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: حضور به عنوان مامای همراه بر بالین مادر باردار، مامای همراه، درمان بیماری‌های زنان، برگزاری کلاسهای ورزشی دوران بارداری، مراقبت های قبل از بارداری
تربت حیدریه، خیابان فردوسی 1
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger