دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
مشهد، هاشمیه 18
حمیده صباغ
حمیده صباغ
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، کنترل بارداری، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی(خصوصی)، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان رسالت
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، IVF، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، احمدآباد
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: انواع عمل های جراحی زنان به روش لیزری، اندومتریوز، بیماری های زنان، مراقبت های بارداری، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار احمد آباد
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: ماما همراه زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، بیماری های زنان مامایی، گذاشتن و برداشتن آی یو دی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، توس 3
دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، احمدآباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، متخصص زنان و زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، زایمان طبیعی
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، سرطان های زنان
مشهد، نخریسی
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، سرطان های زنان، هیسترکتومی، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، سرطان های زنان
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، ابن سینا 10
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، سرطان های زنان
مشهد، قاسم آباد
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، متخصص زنان و زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، سرطان های زنان
مشهد، سناباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، متخصص زنان و زایمان
مشهد، سی متری طلاب
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان سزارین، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان
مشهد، پرستار 1
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان
مشهد، بلوار توس
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین
مشهد، بلوار سجاد
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، خیابان دکترا
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، احمد آباد
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان سرخس
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی
مشهد، چهارراه برق
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، تزریق چربی به واژن
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، لاپراسکوپی، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان شهید چمران
ماما مشهد
ماما مشهد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: پاپ اسمیر، مراقبت نوزاد و شیردهی، درمان مشکلات یائسگی، مامای همراه، عفونتهای زنان
مشهد، -
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن
مشهد، -
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم
مشهد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر سید حسین واحد
دکتر سید حسین واحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، لابیاپلاستی
مشهد
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger