آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مشکلات جنسی، مشاوره تعیین جنسیت پیش از بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، مشاوره جراحی زیبایی زنان، ویزیت درمنزل
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger