گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، گفتاردرمانی مجیدیه شمالی، اختلالات یادگیری، کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی شناختی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی رسالت، گفتاردرمانی میدان ملت، نقص توجه و بیش فعالی، گفتاردرمانی رسالت، کاردرمانی شمس آباد
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: تاخیرحرکتی، کم شنوایی، گفتاردرمانی رسالت، اتیسم، گفتاردرمانی میدان ملت
تهران، شمس آباد
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (رسالت)
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (رسالت)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی اتیسم، گفتاردرمانی آسیب های مغزی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: حافظه، گفتاردرمانی رسالت، توجه، کاردرمانی شناختی، ماساژدرمانی
مجیدیه، شمس آباد
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger