کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (تهرانپارس)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (تهرانپارس)
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، نوروتراپی، سندروم داون، تاخیر کلامی، اختلالات بلع
تهران، پیروزی
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (تهرانپارس)
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (تهرانپارس)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی اتیسم، اختلالات خواندن و نوشتن، اختلال بلع در کودکان، گفتاردرمانی آسیب های مغزی، گفتاردرمانی سندروم داون
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی، کم توانی ذهنی، اختلالات تلفظی، اختلالات ناشی از فلج مغزی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی - (تهرانپارس)
گفتاردرمانی - (تهرانپارس)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات شنوایی، لکنت، آفازی، اختلالات یادگیری، مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی
تهران، -
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger