دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، جوانسازی واژن
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، خشکی واژن، زایمان سزارین، تشخیص و درمان بیماریهای عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر ناهید بی همتا
دکتر ناهید بی همتا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، لیزر خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، تزریق ژل به لابیا ماژور، آزمایش پاپ اسمیر
تبریز، تقاطع طالقانی با 17 شهریور جدید
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی، پلاسما تراپی
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی با لیزر، تزریق چربی، جراحی با لیزر مونالیزا تاچ در تبریز، هیسترکتومی، درمان عوارض یائسگی با لیزر
تبریز، تقاطع 17شهریور جدید و طالقانی
دکتر نسترن زارع پور نصیری
دکتر نسترن زارع پور نصیری
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، پاپ اسمیر، هیسترکتومی، بارداری، جراحی زیبایی زنان
تبریز، -
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن
تبریز، -
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، سفید کردن واژن، جوانسازی واژن، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز، -
دکتر خدیجه پویا
دکتر خدیجه پویا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: فوق تخصصی نازایی و IVF
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، فیبروم رحم، هیستروسکوپی، IVF، مراقبت های قبل از بارداری
تبریز، -
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن
تبریز، -
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، زایمان سزارین
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر الهام افتخاری میلانی
دکتر الهام افتخاری میلانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، هیستروسکوپی، لاپراسکوپی، درمان خشکی واژن
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر معصومه زارعی زاده
دکتر معصومه زارعی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، پرینورافی، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، درمان نازایی
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی، پرینورافی
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، هودکتومی، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، پی آرپی واژن، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، هودکتومی، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، جراحی رحم، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم
تبریز
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger