دکتر سید نادر مسعودی (سروش)
دکتر سید نادر مسعودی (سروش)
دندانپزشک درمان ریشه
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، عصب کشی دندانهای پیچیده، بازسازی دندانهای تخریب شده
اصفهان، سپاهان شهر
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger