دکتر مریم چمنی
دکتر لیلا نظری
دکتر مهشید کریمی
دکتر مریم امیری
تصویربرداری دکتر شاکری
رادیولوژی و سونوگرافی تابناک
رادیولوژی و سونوگرافی تابناک در تهران

مرکز فوق تخصصی سونوگرافی تیروئید، پستان، بارداری و آنومالی اسکن

نمایش
دکتر غزاله موسوی زاده
دکتر سید حسین آقامیری
دکتر حسن مقدمی
دکتر فرشته اسفندیاری
سونوگرافی اولترا
دکتر فریبا خودکار
سونوگرافی ونک
دکتر فریبا رضایی
سونوگرافی رستاک
دکتر پیرایه فرزانه کاری
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صانعی
سونوگرافی و رادیولوژی دکتر پرنیا
دکتر سید محمد جعفری
دکتر فریبا حیدری
دکتر حمیدرضا رخصت یزدی
دکتر مسعود ستایش مهر
دکتر محسن انصاری
سونوگرافی و رادیولوژی گلبرگ
تصویربرداری تیراد
دکتر معصومه ملکی
دکتر مولود عباس زاده
دکتر فریبا حیدری کهن
دکتر محبوبه یعقوبی
سونوگرافی قلهک
رادیولوژی و سونوگرافی ی ونک
دکتر شمسی بیگی
دکتر حسن مقدمی
دکتر مهشید بحرینی