مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، ABR، سنجش شنوایی بزرگسالان، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، سمعک پشت گوشی، سمعک نامرئی، سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی، سمعک نامرئی، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک، سمعک پشت گوشی، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، سمعک، ادیومتری، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، سمعک نامرئی، شنوایی سنجی بزرگسالان، ABR، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، ABR، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک در تهران، تعمیر سمعک، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: ساخت قالب سمعک پشت گوشی، تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، کیت نظافت و ...)، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: بررسی وزوز و سرگیجه، نوارگوش، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک دیجیتال
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم انواع سمعک، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز سمعک پشت گوشی، تجویز سمعک نامرئی، شنوایی سنجی
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: نوارگوش، تجویز سمعک پشت گوشی، تجویز سمعک نامرئی، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، شنوایی سنجی
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: نوارگوش، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک نامرئی
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: قالب های ضد صوت و ضد آب، سمعک نامرئی، قالب های محافظ، سمعک داخل گوش، تعویض سمعک قدیمی و نو
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری، ساخت انواع قالب، ارائه کلیه خدمات سمعک، ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تعمیر سمعک، تست رایگان سمعک، ارزیابی و درمان وزوز گوش، شنوایی سنجی
تهران، -
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger