گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
فاطمه افشار
فاطمه افشار در تهران

کاردرمانی بیمارستان لقمان حکیم

نمایش
گفتاردرمانی، کاردرمانی و مشاوره مسیحا
دکتر محبوبه حقیقی
دکتر حسن رحیم دار
دکتر مهربان مهرآئین
دکتر سید عبدالناصر آریان طباطبایی
دکتر فرشته اسفندیاری
دکتر علی نمازی
دکتر قاسم اسحاقی
دکتر امیرعباس متولی ابیازنی
دکتر مهدی کرمی
دکتر علی اصغر شریفی
دکتر بابک علیجانی
دکتر حمید عاقلی
دکتر مسعود ثقفی نیا
دکتر حسین نایب آقایی
حسین قلعه نویی
دکتر محمد صمدیان
دکتر محمدرضا شاه محمدی
دکتر شهرام فیروزمرنی
دکتر عبدالناصر فرزان
دکتر عبدالحمید سهرابی
دکتر محمد زارعی
دکتر فاطمه طاهریان
دکتر مجید کیهانی فرد
شبنم رفیع زاده
دکتر محسن القاسی
دکتر حسام عبدالحسین پور
دکتر رضا سلمان روغنی
ارتوپدی فنی حکیم
حمید روشندل
دکتر علی اثناعشری
دکتر غلام حسین شهریاری
دکتر سیدمیرمصطفی سادات
دکتر حسنعلی ذاکری
دکتر سیدوحید حیدری
دکتر امیر حسین یزدانی
ارتوپدی فنی طارمی
دکتر عباس رحیمیان سهل ابنعلی
ارتوپدی فنی امید
دکتر علی زینلی
ارتوپدی فنی مهرآریا
دکتر حمیدرضا رخصت یزدی
دکتر محمد اسماعیلی
دکتر مرصاد موسوی
دکتر مسعود سرخابی
دکتر موسی رضا انبارلوئی
دکتر سیدحسین میروکیلی
دکتر مسعود صابری