گفتاردرمانی، کاردرمانی و مشاوره مسیحا
فاطمه افشار
فاطمه افشار در تهران

کاردرمانی بیمارستان لقمان حکیم

نمایش
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
مغز و اعصاب و روان پزشکی رها
دکتر مسعود سرخابی
دکتر مهدی خواجوی
دکتر عبدالناصر فرزان
دکتر حمید عاقلی
ارتوپدی فنی مهرآریا
دکتر امیر حسین یزدانی
دکتر فرهاد فیضی
دکتر قاسم اسحاقی
دکتر سیدحسین میروکیلی
دکتر شیرین بهبهانی
دکتر محمدرضا بوستانی
دکتر احمد قمی فر
دکتر محمدرضا شاه محمدی
دکتر سیدمیرمصطفی سادات
دکتر محسن القاسی
دکتر حمیدرضا رخصت یزدی
مرکز درد مهرگان
حسین قلعه نویی
دکتر حسن رحیم دار
دکتر علیرضا پیروزبخت
شبنم رفیع زاده
دکتر مهران مرادی
دکتر رادنوش پشم فروش
دکتر سیدوحید حیدری
دکتر رضا سنجری
دکتر مجید کیهانی فرد
دکتر مسعود شیروانی
دکتر گیو شریفی
دکتر غلام حسین شهریاری
دکتر بابک علیجانی
دکتر امید آقائی اقدم
دکتر شهرام فیروزمرنی
ارتوپدی فنی طارمی
دکتر مهربان مهرآئین
دکتر محبوبه حقیقی
دکتر شهرام شهسوارانی
دکتر محمد صمدیان
دکتر سیدعلیرضا موسوی
حمید روشندل
دکتر فاطمه نجمی
دکتر فرشته اسفندیاری
دکتر مسعود ثقفی نیا
دکتر موسی رضا انبارلوئی
دکتر آرش متقی
 ارتوپدی دکتر میر
دکتر حسام عبدالحسین پور