شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک، انجام ارزیابی تخصصی شنوایی، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک نامرئی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، تعمیر سمعک دیجیتال، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک در تهران
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
زمینه‌های کاری: مشاوره سمعک، ارائه خدمات سنجش شنوایی، تجویز و تنظیم سمعک، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت
تهران، خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، ساخت قالب سمعک پشت گوشی
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: نوارگوش، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک نامرئی، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: نوارگوش، تعمیر سمعک، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، شنوایی سنجی
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تجویز و تنظیم انواع سمعک، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز سمعک نامرئی
سیسخت، یاسوج
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger