دکتر مریم ناظمی
دکتر اوشا رسولی
دکتر محبوبه محمدخانی
درمانگاه شبانه روزی آتیه دستگرد
دکتر مهسا حاج رحیمی
دکتر لیلا تقی یار
دکتر نرگس علیان
دکتر منصوره پژمان منش
دکتر کشور نقشینه
دکتر اعظم علی اکبریان
دکتر فرناز معمارزاده
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر آندرانیک میناسکان
دکتر علی اکبر طاهریان
دکتر شهرام هنجنی
دکتر کیهانه اساسی
دکتر مهرانگیز صدیقین
دکتر مژگان شرافت
دکتر زهرا ستوده
دکتر شیوا طالبی
دکتر آرزو بهزادیان
دکتر راحله روح الله نژاد
دکتر فریبا بهنام فر
دکتر الهام فردین پور
دکتر فرشته حقیقت قهفرخی
دکتر بهار پویا
دکتر طاهره نصر اصفهانی
دکتر زهرا نوری
دکتر ناهید فرج زاده قهرودی
دکتر ژیلا بهرامی
دکتر ژیلا همائی
دکتر عذرا ایروانی
دکتر خورشید عراقی
دکتر مرضیه صادقی
دکتر آتوسا اعتمادیفر
دکتر نوشین السادات حسینی
دکتر خدیجه علی تبار
دکتر مهرناز مجیدی
دکتر آرزو بهزادیان
دکتر نسرین مالکی
دکتر شیوا امینی
دکتر مهناز معلم
دکتر شمسی نیازی
دکتر افتخارالسادات نقوی
دکتر مینا کمالیان
دکتر مهشید کاویانی
دکتر مرتضی صادقی
دکتر سودابه دخانی
دکتر شهلا یوسف زاده
دکتر سهیلا ریاحی نژاد