دکتر مریم حاجی احمدی
دکتر مریم حاجی احمدی
متخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، فلوراید تراپی، عصب‌کشی دندان‌های شیری، کشیدن دندان کودک، فیشور سیلانت (شیاربندی)
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر مهتا شهیدی
دکتر مهتا شهیدی
متخصص: دندانپزشک ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، لمینیت زیرکونیوم، ترمیم زیبایی، عصب کشی
اصفهان، خیابان ارباب
دکتر احسان قاسمی
دکتر احسان قاسمی
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: دندان مصنوعی، ایمپلنت (کاشت دندان )و بازسازی کامل دندانها، پروتز ثابت و متحرک، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت، انواع روکش
اصفهان، چهار راه پلیس
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دندان پزشک ( ترمیم، زیبایی، کودکان)
زمینه‌های کاری: دندان مصنوعی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، عصب کشی
اصفهان، خیابان رودکی
دکتر سید مهدی علیزاده
دکتر سید مهدی علیزاده
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: سرامیک، اصلاح طرح لبخند، ترمیم‌های هم‌رنگ، ایمپلنت، ایمپلیمنت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، ترمیم‌های هم‌رنگ، لمینیت، ایمپلیمنت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان آذر )
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان آذر )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، ایمپلنت، روکش دندان، سرامیک
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: سرامیک، روکش دندان، لمینیت، ترمیم دندان، ترمیم‌های هم‌رنگ
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیمی زیبایی )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیمی زیبایی )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلیمنت، لمینیت، سرامیک، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، اصلاح طرح لبخند، ایمپلیمنت، بلیچینگ، سرامیک
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( دندانپزشک )
دکتر سید مهدی علیزاده ( دندانپزشک )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلیمنت، دندانپزشکی زیبایی، لمینیت، بلیچینگ، ترمیم دندان
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی خیابان توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی خیابان توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: اصلاح طرح لبخند، ترمیم دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان
اصفهان، پل آذر
دندان پزشکی پارسیان
دندان پزشکی پارسیان
زمینه‌های کاری: ترمیم و زیبایی، پروتز، روکش، جراحی لثه و پریو، عصب کشی
اصفهان، خیابان بزرگمهر
دکتر مسعود سلطانی
دکتر مسعود سلطانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه (عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، لمینت)، دندانپزشکی زیبایی(بلیچینگ، پروتز دندان(روکش
اصفهان، میدان فیض
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی زیبایی
زمینه‌های کاری: روکش و زیبایی، لامینیت های سرام، جراحی دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت
اصفهان، -
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: کشیدن دندان کودک، فلوراید تراپی، ترمیم‌های همرنگ دندان، عصب‌کشی دندان‌های شیری، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ
اصفهان، -
دندان پزشکی شهروند
دندان پزشکی شهروند
زمینه‌های کاری: زیبایی، لمینت، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، درمان ریشه
اصفهان، خیابان عسگریه
دکتر مریم معینی
دکتر مریم معینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمانهای همرنگ، طراحی لبخند، پروتز ایمپلنت، لمینت، درمان ریشه
اصفهان، خیابان شریعتی
دکتر دندانپزشک اصفهان
دکتر دندانپزشک اصفهان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، عصب کشی
اصفهان، -
دکتر ماجدفقیه
دکتر ماجدفقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، طرح لبخند، بلیچینگ
اصفهان، ملک شهر
دکتر محدثه آکوچکیان
دکتر محدثه آکوچکیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، ارتودنسی، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ارتودنسی، اوردنچر، طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، اوردنچر، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، روکش دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بلیچینگ
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، روکش دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، اوردنچر
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، اوردنچر
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، اوردنچر
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، طرح لبخند، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان، اوردنچر
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بروساژ دندان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، اوردنچر، ونیر کامپوزیت
اصفهان
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بروساژ دندان، جراحی دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر مجید رضائی
دکتر مجید رضائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، ایمپلنت، سفید کردن دندان
اصفهان، خ توحیدمیانی ساختمان مرواریدجنب بانک پارسیان ط 2
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر مجیدعابدی
دکتر مجیدعابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
اصفهان، خوراسگان
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، جرمگیری دندان
اصفهان، بهارستان
دکتر محبت صادقیان
دکتر محبت صادقیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، ارتودنسی
اصفهان
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger