کرج
کرج
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات اضطرابی، روانکاوی، مداخله در بحران های خودکشی، درمان وسواس، خانواده درمانگر
کرج، -
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger