گفتاردرمانی پایتخت پارسه
مژده کوشش
مهدی شیروی
شکوفه برهانی
افسون کرمی
شقایق بازرگان
دکتر بیژن شفیعی
مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب نورون
گفتاردرمانی پایتخت پارسه