دکتر مریم قدس حسینی
دکتر مریم قدس حسینی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، روکش دندان شیری، ترمیم‌های پیشگیری، فیشور سیلانت (شیاربندی)، عصب‌کشی دندان‌های شیری
تهران، بلوار فردوس شرق
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
متخصص: دندانپزشک کودکان
زمینه‌های کاری: ارتودنسى دندان کودک، روکش دندان کودک، دندانپزشکى کودکان بدون بیهوشى، عصب کشى دندان کودک، فلورایدتراپى
تهران، فرمانیه
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر تینا قوامی
دکتر تینا قوامی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: ارتودنسی پیشگیری، عصب کشی دندان های شیری، ترمیم دندان های دائمی، فلوراید تراپی دندان کودکان، جرم گیری دندان کودکان
تهران، دزاشیب
دکتر سیداحمدرضا فاطمی
دکتر سیداحمدرضا فاطمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی ریشه دندان، ‌دندانپزشکی بیماران فلج مغزی، روکش دندان دائمی، دندانپزشکی کودک، فیشور سیلانت
تهران، میدان رهبر
دکتر شیوا خیربخش
دکتر شیوا خیربخش
دندانپزشک و متخصص بیماری های دهان، فک و صورت، لیزر، زیبایی
زمینه‌های کاری: دنداپزشکی زیبایى، بیماریهاى زبان، تومورهاى غدد بزاقى، لیکن پلان، دندانپزشکی کودکان
تهران، نیاوران
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی لینگوال، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی لینگوال، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی
دکتر میلاد شامحمدی
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر بهاره سپهریان
دکتر بهاره سپهریان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، لمینت دندان، طراحی لبخند
تهران، سعادت آباد
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، ایمپلنت، کامپوزیت، درمان ریشه
تهران، جردن
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، سفید کردن دندان، اوردنچر، جراحی دندان
تهران، -
دکتر سپیده سیاهپوش
دکتر سپیده سیاهپوش
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ایمپلنت، فلوراید تراپی، لمینت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر سپیده زمانی
دکتر سپیده زمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان
تهران
دکتر سپیده رضاپورگوارشکی
دکتر سپیده رضاپورگوارشکی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سپیده رحیمیان
دکتر سپیده رحیمیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سپیده درخشان
دکتر سپیده درخشان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جراحی دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، بلیچینگ، جرمگیری دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، اوردنچر، بلیچینگ
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، روکش دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ایمپلنت، فلوراید تراپی، ارتودنسی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، ایمپلنت، جراحی دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، ارتودنسی، ترمیم دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، جراحی دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، فیشور سیلانت، اوردنچر
تهران
دکتر سامان شادکام
دکتر سامان شادکام
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سامان جمهری
دکتر سامان جمهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر سامان حامدی
دکتر سامان حامدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، اوردنچر، فلوراید تراپی، بازسازی دندان
تهران
دکتر سامان سید کلال
دکتر سامان سید کلال
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جرمگیری دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، طرح لبخند
تهران
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سامان کلباسی
دکتر سامان کلباسی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
تهران
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger