دکتر مریم قدس حسینی
دکتر مریم قدس حسینی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: فضانگهدارنده، فلوراید تراپی، عصب‌کشی دندان‌های شیری، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، کشیدن دندان کودک
تهران، بلوار فردوس شرق
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
متخصص: دندانپزشک کودکان
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان کودک، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان کودک، عصب کشى دندان کودک، دندانپزشکى کودکان بدون بیهوشى
تهران، فرمانیه
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، طرح لبخند، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر تینا قوامی
دکتر تینا قوامی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: عصب کشی دندان های شیری، روکش دندان های شیری، ارتودنسی پیشگیری، فیشور سیلانت، ترمیم دندان های شیری
تهران، دزاشیب
دکتر سیداحمدرضا فاطمی
دکتر سیداحمدرضا فاطمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودک، فیشور سیلانت، دندانپزشکی بیمار قلبی، بروساژ دندان کودکان، ترمیم دندان های شیری
تهران، میدان رهبر
دکتر شیوا خیربخش
دکتر شیوا خیربخش
دندانپزشک و متخصص بیماری های دهان، فک و صورت، لیزر، زیبایی
زمینه‌های کاری: لیکن پلان، تبخال(هرپس)، بیماریهاى دهان و فک و صورت، سندروم سوزش زبان، آفت
تهران، نیاوران
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی همرنگ دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی لینگوال
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی همرنگ دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی
دکتر میلاد شامحمدی
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی همرنگ دندان، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر بهاره سپهریان
دکتر بهاره سپهریان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، ایمپلنت، طراحی لبخند
تهران، سعادت آباد
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، جراحی لثه
تهران، جردن
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، جراحی دندان
تهران، -
دکتر سپیده سیاهپوش
دکتر سپیده سیاهپوش
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، ایمپلنت، لمینت دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سپیده زمانی
دکتر سپیده زمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ترمیم دندان، اوردنچر، روکش دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر سپیده رضاپورگوارشکی
دکتر سپیده رضاپورگوارشکی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، ترمیم دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سپیده رحیمیان
دکتر سپیده رحیمیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ارتودنسی، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سپیده درخشان
دکتر سپیده درخشان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، سفید کردن دندان، لمینت دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، روکش دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، فیشور سیلانت، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر، روکش دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، جراحی دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ، روکش دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، سفید کردن دندان، لمینت دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جراحی دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، روکش دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، لمینت دندان، ارتودنسی، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، اوردنچر، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سامان شادکام
دکتر سامان شادکام
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان
تهران
دکتر سامان جمهری
دکتر سامان جمهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، لمینت دندان، اوردنچر، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سامان حامدی
دکتر سامان حامدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، بازسازی دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سامان سید کلال
دکتر سامان سید کلال
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، ایمپلنت
تهران
دکتر سامان کلباسی
دکتر سامان کلباسی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، فیشور سیلانت
تهران
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger