بهنام حافظی
بهنام حافظی

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب نورون
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی ایمان
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی اهورا