دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، احمدآباد
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، IVF، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، احمدآباد
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
مشهد، هاشمیه 18
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: بیماری های زنان مامایی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، زایمان طبیعی
مشهد، احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، متخصص زنان و زایمان
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، متخصص زنان و زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، سرطان های زنان
مشهد، سناباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، سرطان های زنان
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، ابن سینا 10
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، سرطان های زنان
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، سرطان های زنان
مشهد، نخریسی
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، سرطان های زنان، هیسترکتومی، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان
مشهد، بلوار توس
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان سزارین، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، لاپراسکوپی، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان
مشهد، پرستار 1
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، تزریق چربی به واژن
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی
مشهد، چهارراه برق
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین
مشهد، بلوار سجاد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان شهید چمران
ماما مشهد
ماما مشهد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: پاپ اسمیر، مراقبت نوزاد و شیردهی، درمان مشکلات یائسگی، مامای همراه، عفونتهای زنان
مشهد، -
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن
مشهد، -
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، هودکتومی، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن
مشهد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر سیده حوراء واحدالعین
دکتر سیده حوراء واحدالعین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی
مشهد
دکتر شکوفه حسینی
دکتر شکوفه حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر شکوفه حافظ
دکتر شکوفه حافظ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان
مشهد
دکتر سیما کدخدایان
دکتر سیما کدخدایان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن
مشهد
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger