دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، هیسترکتومی، لابیاپلاستی
مشهد، احمدآباد
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان
مشهد، هاشمیه 18
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، IVF، هیسترکتومی، درمان نازایی، زایمان طبیعی
مشهد، احمدآباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، احمد آباد
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، هیسترکتومی
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد
مشهد، نخریسی
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، هیسترکتومی، سرطان های زنان، تعیین جنسیت
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، سناباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن
مشهد، ابن سینا 10
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، پرستار 1
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، لاپراسکوپی، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان سزارین، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، چهارراه برق
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، تعیین جنسیت، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار توس
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، زایمان سزارین
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار سجاد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان شهید چمران
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد
مشهد، -
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن
مشهد
دکتر سهیلا بخشی
دکتر سهیلا بخشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی
مشهد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن
مشهد
دکتر سید حسین واحد
دکتر سید حسین واحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر سیما کدخدایان
دکتر سیما کدخدایان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت
مشهد
دکتر شهرزاد نوذری
دکتر شهرزاد نوذری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان
مشهد
دکتر شکوفه حسینی
دکتر شکوفه حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، پرینورافی، درمان نازایی
مشهد
دکتر شکوفه حافظ
دکتر شکوفه حافظ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی
مشهد
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger