دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، جراحی دندان نهفته، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر تینا قوامی
دکتر تینا قوامی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: ارتودنسی پیشگیری، عصب کشی دندان های شیری، ترمیم دندان های دائمی، فلوراید تراپی دندان کودکان، جرم گیری دندان کودکان
تهران، دزاشیب
دکتر فرشته فرشچی
دکتر فرشته فرشچی
متخصص: دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت، کامپوزیت ونیر، بلیچینگ، جرم گیری دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر شیرین ناظمی
دکتر شیرین ناظمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: عکس دیجیتال از دندان، ایمپلنت، رادیوگرافی از دندان بیمار، درمان ریشه با لیزر، لمینت
تهران، میدان ونک
دکتر گلنار حمزه پور
دکتر گلنار حمزه پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان کودکان، روکش دندان های دائمی جوان، روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان های شیری و دائمی، عصب کشی دندان های شیری، فیشور سیلانت
تهران، شهران جنوبی
دکتر گلنار حمزه پور
دکتر گلنار حمزه پور
دندانپزشک کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: جرم گیری دندان کودکان، روکش دندان های شیری، ترمیم دندان های شیری، بروساژ دندان کودکان، عصب کشی دندان های شیری
تهران، شهران جنوبی
دکتر گلنار حمزه پور ( شهران )
دکتر گلنار حمزه پور ( شهران )
دندانپزشک کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان های دائمی، ترمیم دندان های شیری، روکش دندان های دائمی جوان، نگهداری عصب جوان دندان، عصب کشی دندان های شیری
تهران، شهران جنوبی
دکتر گلنار حمزه پور ( کوهسار )
دکتر گلنار حمزه پور ( کوهسار )
دندانپزشک کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی دندان کودکان، بروساژ دندان کودکان، نگهداری عصب جوان دندان، ارتودنسی پیشگیری، روکش دندان های شیری
تهران، شهران جنوبی
دکتر گلنار حمزه پور ( جنت آباد )
دکتر گلنار حمزه پور ( جنت آباد )
دندانپزشک کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: روکش دندان های شیری، ترمیم دندان های شیری، فلوراید تراپی دندان کودکان، ترمیم دندان های دائمی، بروساژ دندان کودکان
تهران، شهران جنوبی
دکتر گلنار حمزه پور ( شهر زیبا )
دکتر گلنار حمزه پور ( شهر زیبا )
دندانپزشک کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: عصب کشی دندان های شیری، نگهداری عصب جوان دندان، روکش دندان های دائمی جوان، ترمیم دندان های شیری، بروساژ دندان کودکان
تهران، شهران جنوبی
دکتر گلنار حمزه پور ( پیامبر مرکزی )
دکتر گلنار حمزه پور ( پیامبر مرکزی )
دندانپزشک کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: ارتودنسی پیشگیری، روکش دندان های دائمی جوان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان های شیری، نگهداری عصب جوان دندان
تهران، شهران جنوبی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger