دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، لیزر درمانی، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان
مشهد، احمدآباد
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، احمدآباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، لاپراسکوپی، IVF
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، هیسترکتومی، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، متخصص زنان و زایمان
مشهد، نخریسی
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: IUI، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، هیسترکتومی
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، سفید کردن واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، سناباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، تزریق چربی به واژن
مشهد، ابن سینا 10
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، احمد آباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی، سرطان های زنان
مشهد، پرستار 1
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سفید کردن واژن، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی
مشهد، چهارراه برق
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، سرطان های زنان
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار توس
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار سجاد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان شهید چمران
دکتر ملیحه حسن زاده مفرد
دکتر ملیحه حسن زاده مفرد
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: انکولوژی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار امامت
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger