دکتر ژیلا ناصری کوزه گرانی
دکتر ژیلا ناصری کوزه گرانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی
ارومیه، خیابان حسنی
دکتر شیوا احمدی پیرمراد
دکتر شیوا احمدی پیرمراد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، متخصص زنان و زایمان، زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
ارومیه، خیام شمالی
دکتر معصومه تقی پورثانی
دکتر معصومه تقی پورثانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، هیسترکتومی، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان
ارومیه، خیابان حسنی
دکتر فریبا ناهید
دکتر فریبا ناهید
تخصص: زنان، زایمان و زیبایی
زمینه‌های کاری: درمان بوی بدواژن، رفع خشکی واژن، درمان افتادگی و شلی واژن و رحم، لابیاپلاستی با لیزر، مراقبت های دوران بارداری
ارومیه، تقاطع شورا و حسنی
دکتر شیوا فیاضی مقدم
دکتر شیوا فیاضی مقدم
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: انجام زایمان سزارین، تزریق چربی، رفع زگیل با کرایو، سفید کردن و رفع تیرگی پوست، هیسترکتومی و سایر عملهای جراحی زنان
ارومیه، خیابان شورا
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان
ارومیه، خیابان امام
دکتر فرانک رحیمی رضائی
دکتر فرانک رحیمی رضائی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، زنان و زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
ارومیه، خیابان شهید بهشتی
دکتر میترا حبیب زاده
دکتر میترا حبیب زاده
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، زایمان سزارین، زنان و زایمان، سرطان های زنان
ارومیه، خیابان حسنی
دکتر سعیده رفیعی
دکتر سعیده رفیعی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن
ارومیه، بوکان
دکتر فاطمه بهادری
دکتر فاطمه بهادری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی؛ فلوشیپ: طب مادر و جنین (پریناتولوژی)
زمینه‌های کاری: آمینیوریداکشن، آمینوسنتر، تزریق خون به جنین، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان
ارومیه، -
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان
ارومیه، -
دکتر ویدا متاعی
دکتر ویدا متاعی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی
ارومیه، -
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی
ارومیه، -
دکتر راضیه خوش فطرت
دکتر راضیه خوش فطرت
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن
ارومیه، -
دکتر متخصص زنان ارومیه
دکتر متخصص زنان ارومیه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: ناباروری، سونوگرافی رحم و حاملگی، مراقبت های دوران یائسگی، کیستیک، جراحی زیبایی زنان
ارومیه، -
دکتر عاطفه نمکی
دکتر عاطفه نمکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی
ارومیه
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی
ارومیه
دکتر فریبا نان بخش
دکتر فریبا نان بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر فرزانه فرخ زاد
دکتر فرزانه فرخ زاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، جراحی رحم، درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری
ارومیه
دکتر فرزانه برومندسرخابی
دکتر فرزانه برومندسرخابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن، جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی
ارومیه
دکتر فرحناز جلوند
دکتر فرحناز جلوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، جراحی رحم
ارومیه
دکتر فرانک رحیمی رضائی
دکتر فرانک رحیمی رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن
ارومیه
دکتر فاطمه بهادری
دکتر فاطمه بهادری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر غلامرضا تیزرو
دکتر غلامرضا تیزرو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، جراحی رحم
ارومیه
دکتر کلاریس یوسفیان
دکتر کلاریس یوسفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم
ارومیه
دکتر طیبه اقوامی
دکتر طیبه اقوامی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، پرینورافی
ارومیه
دکتر طاهره بهروزلک
دکتر طاهره بهروزلک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
ارومیه
دکتر شیوا فیاضی مقدم
دکتر شیوا فیاضی مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن
ارومیه
دکتر شیوا احمدی پیرمراد
دکتر شیوا احمدی پیرمراد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان
ارومیه
دکتر شیرین امیرفخری
دکتر شیرین امیرفخری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن، درمان نازایی، پرینورافی
ارومیه
دکتر شبنم رضانژاد
دکتر شبنم رضانژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن
ارومیه
دکتر شاهپور منتظر
دکتر شاهپور منتظر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر سیمین حسین خرمی
دکتر سیمین حسین خرمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم
ارومیه
دکتر سیدعزیز برزنجی
دکتر سیدعزیز برزنجی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، جوانسازی واژن، جراحی رحم
ارومیه
دکتر نرمین شفقی
دکتر نرمین شفقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر میترا اسدی افشار
دکتر میترا اسدی افشار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان
ارومیه
دکتر مهین نجفی
دکتر مهین نجفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، پرینورافی، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم
ارومیه
دکتر میترا مختاری توانا
دکتر میترا مختاری توانا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان
ارومیه
دکتر منصوره خلیلی
دکتر منصوره خلیلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم، درمان خشکی واژن
ارومیه
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی
ارومیه
دکتر معصومه حاجی شفیعها
دکتر معصومه حاجی شفیعها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر نادره حیرتی اسبق
دکتر نادره حیرتی اسبق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی
ارومیه
دکتر مژگان مشرقی
دکتر مژگان مشرقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
ارومیه
دکتر مریم جاریانی
دکتر مریم جاریانی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان نازایی، جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، درمان زگیل تناسلی
ارومیه
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی، هودکتومی
ارومیه
دکتر محمدجعفر زایر
دکتر محمدجعفر زایر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، جراحی رحم
ارومیه
دکتر ماندانا شجاعی
دکتر ماندانا شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت
ارومیه
دکتر لیلا ملاحسنی
دکتر لیلا ملاحسنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر هاله آیت الهی
دکتر هاله آیت الهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی
ارومیه
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger