آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مشاوره جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، مامای خصوصی(زایمان طبیعی)، معاینه پستان، ویزیت درمنزل
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger